Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/84

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

me, k čomu reč našu pripraviť musíme. Ak príďe ráz k tomu vec, isťe že sa len povíši reč domáca, ktorá sa od národa v krajiňe našej užíva a hovorí. Keď kmen nás k sebe príďe, do života pospolitjeho a síce s tím čd je jeho domahať sa buďe, a k tomuto tjež buďe mu reč vlastná na dobrej pomóci. Jedno buďe druhuo napomáhať a jedno druhjemu ruki podávat. — Stav zemjanski národa Slovenskjeho vždi nás k domácej reči, abi sa literatúri našej chiťiť mohou, napomínau. Mi ňesinje- me zaňedbať žjadnu čjastku národa nášho, a tím meňej tú, ktorá nám v svojom staňí mnoho poraďiť a pomuct muoťe. A z tohoto stavu vistúpili v najnovších časoch zástupcovja a obrancovja národnosťi našej, ako slávni Ján Čaplovič, visoko- ctení Ďorď Košút a podžupan Turčjanski i královskí radca, velkomožní p. Eroerich Lehockí, mnohozaslúžení náš Gašpar Fejérpataki a druhí. Z lohoto stavu prosilo vjacej sto o povo- leňja na naše Slovenskje novini, a je mladích milovňíkou ná- rodnosti našej z tohoto stavu hodní počeť. I z tohoto vidno, že v nárečí našom Slovenskom celí kmen náš sa spojí, a po sto- leťjach rozpadnutosťi i stuďenosťi v ňom sa údovja jednej ro- ďini poznajúa na novo zvítajú a obímu.

Toto sň dúvodi, ktorje máme za užívaťVja Slovenčini vo spisach naších a ktorje sme Váro úprimňe predňesli, Slováci! Či uznáťe dúvodi tjeto, či prímeíe svoju Slovenčinu? zle, zle bi bolo kebi sťe ju ňeprijali a vari zas inam s túžbamí svojimí sa obráťili. Ponosuvali sťe sa na Češťinu: tu teda máťe náre- čja svoje, v ňom i srdce i misel svoju celkom vijadrit muožeťe a buďe Vám opo hovoriť, bo zo srdca viťjeklo, k srdcu a bu- ďe hovoriť zrozumňe a jasno k misli Vašej. Kebi sťe sa od ňeho odvráťili a zas za inším bažili, bolibi sťe rovní ňezdra- vjemu, ktorí % mjesta na mjesto sa premáva a ňikďe uspokoje- ňja ňenachoďí. Zle, zle s takím ňezdravím, a zle bi tak s Vámí bolo, Slováci! Ale preé s timíto mišljenkamí, Vt chcete žit a tak obímete to, čo Vás k životu veďje, čo o Vašom ži- vote zvestuje, obíroeie svoju Slovenčinu! Vitaj, vitaj Sloven- čina naša, ti céra Slávi pekná, rovnoprávna, ale dávno utajenft