Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/75

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

plňenje nás odstrkajú. K životu teda nášmu a dokonaljemu sa rozvtťú i visloveňú misli ňašej ňevihnutňe nám je potrebná naša domáca Slovenčina.

Ktorí národ a kmen žiť chce a žiť má, ten sa ňesmje a ňemuože na druhí národ alebo kmen spoljehať a od ňeho pre- buďeňja i zadrzaňja života svojho očakávať, ale musí sám pra- cuvat a na nohi sa postaviť, bo inakšje, ozerajúc a podopjera- júc sa len na drubích, aňi k pravďivjemu životu ňikdá ňepríďe aňi života nje je hoďen! A čo to za život, keď druhí dakoho držja a on sám sa postaviť ňevje? Takíto človek alebo národ alebo kmen je len klát, v ktorom ducha ňjet a s ktorím si dru- hí podla vuole zahrávajú. Život muože len a musí vivjerať z práce, bo vtedi sa híbaňja, ktoruo je znak života, ukazuje, chtjac teda žiť, musíme sa híbať a sami, sami pracuvat. Do- sjal sa kmen náš velmi po Čechoch ohljadau a to, do čoho sa sám ňechitau, od ňích očakávau, práve ale preto že staďjal na všetko ako na hotovuo čakau sám sa do práce ňepúšťau. Ale za toto sčakávaňja na druhích, za túto svoju ňepracovitosť do- stávau ťjež zaslúženú plácu, bo s ňím inší čo chceli vistrájali a mi Slováci tolko sme plaťili, kolko sa druhím páčilo a za čo nás druhí držať za dobruo uznali. Ňje, ňechceme sa vjacej takto povaluvat a na inších dobrú vuolu sa spúšťať: hanba a posmech nám, ak bi sme aj ďalej kmenu nášmu takto povalu- vať sa dávali a na druhích lásku a velkomislnosť s cenou kme- na nášho sa nahávali. Preto pracuvať musíme s celou dušou, a abi sme sa s dušou celou do práce chiťili i viďeli že teraz od nás všetko visí, musíme sa postaviť sami: tak sa zmuože u nás práca, bo ňebuďeme sa spoljehať na ňikoho, a prácou do- staňe zvelatok život náš. Pri práci ňezahiňjeme, ale spevňjeme a buďeme i žiť i nadobudňeme si vážnosťi u samích seba a aj u druhích. Pokím sme sa len na druhích ďívali a na ích moc držali, kňísali sme sa jako osika pri každom vetra hnuťí, ňe- buďeme sa ale kúísať teraz, bo prácou nadobudňeme sili a príduc do ňej buďeme o istoťe a ňepódvratnosťi života nášho presvedčení. Kmén náš má velkú silu a súcosť k životu, ale