Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/68

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

vanskích najvjac po Staroslovanskom ulahčuje. O Slovékoch do Horvátska a Srbska cestujúcich, ako nás sami Horváťi a Srbi ujisťuvali, hovorí sa tam napospol, že hovorja horvátski a srbskí ale len trochu odchodňe. Jeden muž Slovenskí roz- právau mi, že jeho príbuznjemu Slovákovi, keď prišjeu do Sljezka za kňaza, Sljezki Poljaci Polski ňeveďjacemu čisto slo- venski k ludu kázňe držať naručili s tím doložeňím, že oňi ten jazik dokonale rozuroejú. A tak ím Poljakom kázavau po Slo- venskí. To samuo aj Rusi i druhí Slovaňja o našom nárečí isťja. Naopak aie aj Slovák všetkje Slovanskje nárečja najsnad- ňejšje rozumje a najlahšje sa ích, keď k tomu darí má, naučí, Slovanou potom všetkích, v akomkolvek nárečí hovorja, Slovák- mi a ích reč Slovenskou volá. Čo to za tajnosť? Dunaj a Tatri sú najstaršje sedaliská Slovanou v Európe. Tak rozpráva starožitní náš Nestor, že Sloveni a jazik Slovenskí sedeli naj- prú na Dunaji, to samuo bolo rojenkou všetkích stredňích ve- kou, isťeňím starích historikou Polskích a Ceskích: Kadlubka, Boguchvála, Dalimila, tak ťjež novejších učeních mužou n.pr. Poljaka Surovieckjeho a je to isťe číra pravda, čô mi na svo- jom mjesťe a svojim časom obšírňejšje preukázať sa usilttvat buďeme. Vnajstarších tíchto sedaliskách Slovanou vEurópedodr- žau kmen náš aj najstaršje ích prjezvisko,zovúcjaziksvojSloven- skím, bjek) svoje pohlavja Slovenkamí, ako sa u Nestora naj- starší Slovaňja volajú. Kmen náš, ktorí najstaršje prjezvisko Slovenou čisťe dodržau, zachovau v dolinách tichích svojich a ňeprístupních Tatjer aj v reči to, čo všetkím Slovanora bolo za starodávna spolóčnuo čo ale potom kraeni časom jedni po- premjeňali, druhje potraťili. Z hlavňích znakou trebas len z vrchu vzatích, ktorimí sa podla pozoruvaňja Dobrovskjeho Sló- vanskje nárečja na víchodňje a západňje ďelja, má Slovenčina vjacej znakou spoločních obom hlavňím haluzam jazika nášho Slovanskjeho, skaďjal vidno že je v prosrjeď nárečí Slovanskích a jako prjechod od jedneho radu nárečí k druhjemu. Kdo bi graromatiku nárečja nášhú Slovenskjeho so všetkimí jeho pod- rečjami napísau, ten bi práve pre toto zvlášno mjesto Sloven-