Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/61

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

(u Čechou sevček), kila, kiptaví, ligotať sa (u Čerhou tŕpvtét se), rorkat, mrholiť, nátoň, nadrážať, okacerní, ozorní, po- násaťsa, nanášať sa, prekárať, potvárať, pavúz, poparaťiť, perlík, paruť, sipkí (u C. krprj), smed, stoh, sípka, svorka, samokíša, sokorce (vrchovce huor), srďiť sa, šumní (pekní), šuhaj, zvelet, zvelatok a ťisíc inších. Kolká malovnost v slo- vách naších, a bohatstvo nárečja nášho je náramnuo dosjat ešte ňevimeranuo! — Česi majú ďalej mnohje inšje alebo inakšje zložeoje vípoveďe, ktorje mi zas docela inakšje vislovu- jeme ako, Českí: mrtvicí jest poražen, Slov. vjetor ho zašjeu, zavjalo ho, porazilo ho, Českí: jednal sem s ním o to a to, Sl. s ňím som sa o to dohovárau, Českí: na nékoho néco sčítať, Slovenskirvinu mu dávat, Českí ten človék se u oás dobŕe chová, Slovenskí: ten človek sa dobre spravuje, dobre rjaďi (Slovák pod Česklm do- bŕe se chová, rozumje ,,er nahrt sich gut), Č.: oni se spolu dobŕe chovají, svorňe žijí, Slovenskí: oňi sa dobre spravujú, dobre spolu prežívajú, jeden s druhím do- bre nažíva, znášajú sa, českí: na nékoho ňevrážeť, Slovenski: ňeprjaťelskim biť dakomu, Českí: ucházet se o právo, Slovenski: práva sa domáhať, Českí: né- koho slintat, SIov.: špintať dakoho, Českí: nékoho oslvšet, Slovenskí: ňevipočúvať dakoho, odbiť ho, č. daufat v Boha, Slovenski: Boha sa dokladať: Českí: pomstit se na nepŕíteli, SIov. ťjež tak, ale aj vivršit sa na ňeprjaťelovi, Českí: zamésknávat se s néčím, Slov.: zapoďjevať sa s dačíra, a mnoho insích. A čo ešťe povedať o vípoveďach ňemčinou uapáchnutích, čisto ňemeckích, ktorje sa do novejšej Českej reči z jazika Ňemeckjeho povkrá- dali a teraz už u Čechou k velkej škoďe Českej Slovančini po- prijímali? na pr. ušetŕiť nékoho s néčím (jemanden mit etwas verschonen), Slovák tú vípoveď dpcela ňerozumje a mjesto toho hovorí: dakomu dat s ňječim pokoj, ďalej Česko-Ňeraecki: bjt pŕedmétem néčeho na pr. sraíchu (er ist zura Gegenstand des Gelachters geworden), Slovák: