Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/60

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

jizva, habr (u Slovákou hrab), hadr (u Slov. handra), hemziti se, hjble, hezkj, hlemjžď, hlodati, hmožditi, hnédv/, hnésti, hoch, hokpé, holeček, holka, honv (vo zmisle stadium) hoŕe (vo zroisle lútosť), hrana, hŕeb, húbenj (vo zroisle nášho chu- dí), hubička, hňl, hvozd, kachna (u nás kačka, kačica), kal- hotv, karboník, katan, klacek, klec, klid, klízení, klopotnj, kluk, kmet, kmoch, kmocháček, kocábka, kokrhati, kolauch, koŕalka, korauhev, krb, krbec, zakrsaij, krunjŕ, kji, motjl, pauzdro, pnéti, spíiať, smvčec, zakrnélj, zženkjlj, žežhule, žezlo, žíné, žláza a ťisíc inších. Ňeuvádzame novejšje a na novo natvorenje slová, ktorích je hodní počet. - r- K slovám druhjeho spuosobu t. j. k tím, ktorje sú u Slovákou užívanje a Čechom docela ňeznáme, patrja na pr. baláchať, boženňík, chabina, chábzďa, chroátať, chmatnúť, chmára, chroúliť sa, chňápať, chorlaví, chotár, chrochot, chrumkať, chrúst, chfr, chitljanka, chitlaví, česnúi, odčesnúť, črjeda, čudo, čudní, čujem, čujní, čvirikať, drječni, dosalápiť, ďumbjer, domŕzat (dakoho ňemiiiroí prosbamí ronoho unúvať), dopálit (v náhlosti príst), delia (hrďina), ďever (Českí švakr), dovedať sa, drglu- vať, drúzgat, dúčela, dudlať, dudlaví, ďula, duňjeť, dunčai, ďurandzia, duriťsa, -dusit, dúži, ďívať sa (Českí kaukat), dvojčatá, džavkať, fikať, fíknul, fŕkať, garázda, gebzuvat, gáliť, grlo , grznár, grúň, hid, hlaváň, holús, haljena, haluz, hapkať, haspra, hať, hatat, zahatať, hegnúť, hljen, hlivjeť, ho- donka, holohumnica, humno, hola, hradskí, na pr. hradská cesta (u Čechou silňice), hrada (u Čechou trám), hrkávka, hrkluvať, hrkútať, hromžiť, hružliť, huckat, hupnút, híkát, jašiť sa, jeduvať sa, jucha, inovať, íver, izba, kmásať, ken- teš, kinožiť, karhať, kar, kabáč, kabaňa, kečkuvať, kálai, kalabní, kameňica, karpaví, kasaňica, kazár, kepeň, kešeň, kjepiť, okjepii, klonka, kízai sa, kňísai, koliba , kolísai sa, kolmí, konár, konkaňina, kornaijei, koritnačka (u Č želva), kosjer, kosodrevina, košjar, kotuh (zrov. roaď. kutva), kotú- lai, kozub, krašlica, kŕďel, kresačka, krosná (Weberstuhl), krúiel, kukučka, kukuljenka, kundolii, kutáč, kulica, kuvik