Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/53

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

vjac zvukou má, a čím verňejšje, malovňejšje prirodzenje hlasi vihovára a predstavuje, a už aj z tejto strani ukazuje naše ná- rečja spuosobnosť k poesii, bo aj svojimí blasamí rozmaňitosť tónou prirodzeních, na čom v poesii velmi mnoho záleží, úpl- ňejšje vistavuje. V prírodi hlasoch počúvame aj „f" aj „g", „dz" aj „dž" poéuť ích aj v našej Slovenčiňe, tam ňje orga- nickí tuto organickí predňesenje. Kebi sme Českí písali, slov tích, v ktorích ,,f" a ,,g" prichádza bi sme alebo užívať ňe- mohli alebo ích len ňedovoleňe, sebevolňe užívali, v našej ak Stovenčiňe užívať ích muožeme bezpečňe. Slová zas tje, v kto- rích ,,dz", ,,dž" a ,,ja" sa vihovárajú, museli bi sme preob- ljecť a ích v tom preobleku užívať, na pr. chuodza, prjadza, vrndžať, prjaťel, mesjac atď. museli bi sme klásť: chúze, pŕíze, vrnžet, pŕítel, mésíc atď. Proti tímto zvukom Česi nám len jeden vlastní, kterí mi ňemáme, vistavja, a tento je „ŕ" za ktorím ale velmi ňebanujeme. Česi ha pr. hovorja vnitŕ, hŕíbe, ŕetéz, stoláŕ atď. a samuo ,,ŕ" mi aňi dobre vislovit ňemuožeme. A na čo ho písat keď ho ňevislovujeme? zrovnáva sa to písmo s rečou našou? naskrze ňje! Česi majú inakšje hláski tam kďe mi inšje užívame na pr. bŕíbe, hŕtan, jehla, ječmen, díra, víra, cihla, cídím, cvrček atď. mi SIo- váci máme: žrjeba, hrtan, ihla, jačmeň, ďjera, vjera, te- hla, cúďim, svrček atď. Česi majú inakší sklad hlások ako mi Slováci na pr. Českuo stŕep, stŕevo, tŕešen, slaup, Ižice, psaní, prázdní, ŕku; u nás je: čerep (črep), čerevo (črevo), čerešeú, stíp, ližica, písaňja, prázni, réčjem atď. Česi majú ukončeňja slov od nášho odchodnuo na pr. plíseň, stŕevic, vítr, vtcher, bratr, zajíc, duše, kuše, ňedéle, kačice, vi- chŕice, díté, prase, kufe, húse, piji, viji, hinu, minu, padl, sedl, kradl, vadl atď., Slováci: plesňina, čerjevica (črjevica), vjetor, víchor, brat, zajac, duša, kuša, ňeďela, kačiea, kačka, víchrica, ďjeťa, prasa, kura, kurča, húsa, pijem, vijem, hiňjem, miňjem, padou, sadou, kradou, va- dou, padnuv, sadnuv, kradnuv, vadnuv atď. Česi inakšje preťahujú alebo skracujú silabi ako mi, na pr. česi hovorja