Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/54

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

slavík, Iípa, vicher, sláma, ochránce, nadéje, stádo, stŕíž, síra, jídlo, víko, vrána, téméŕ, slavnj, ptačí, slavím, stu- ňi, žrát a sto inších; Slováci aie: slávik, lipa, víchor, sla- roa, ochranca, náďeja, stado, stráž, sirka, jedlo, viko, vra- na, temer, siávni, ptáči, sláviro, sťeňem alebo stonám, žrať. — Skloňeňja naše slov samostatních, prídavních, počtou, všemjen (pronomina) je najvjacej od Českjeho odchodnuo, na pr. Českí holub, inst. jed. p. holubem, nom. mn. p. holubi alebo holubové, g. bolubu, dat. hoiubúm, ak. holubv, lok. holubích, instr. holubv; SIov. holub inst. jed. p. holubom. nom. ron. p. holubi alebo v osobních pánovja, tak aj braťja, luďja atď., gen. holubou, dat. holubom, akus. holubi (Česi hovorja: vidél sem tv pékné pánv, čo Slovákom ňeiďe dobre do hlavi, ktorí: viďeu som tích pekních pánou, vravja), iok. holuboch, holubách, instr. holubmí, holubamí. Naše je star- šje, zavaruvaňejšje, Českuo novšje. Skoro ten samí rozďjel je aj v skloňeňí dub. Českí muž gen. jedn. p. muže, dat. muži, ak. muže, vok. muži, lok. muži, instr. mužem, nom. mn. p. muži, gen. mužú, dat. mužum, ak muže, lok. mu- žích, instr. muži. Kolká u nás rozmaňitosť a určitosť proti tomuto: muž gen. muža, dat. mužovi, ak. muža, vok. muž (mužu), lok. mužovi, instr. mužom, nom. ron. p. roužja, gen. mužou, dat. roužom, ak. mužou, lok. mužach, instr. mužroí, mužamí. Skoro tak ťjež ďelí sa meč od českjeho skloňeňja toho samjeho slova. Českí kosi, duše, cirkev, ak. kosť, duši, cirkev, instr. kosťí, duší, cirkví, dat. mo. p. ko- stem, duším, církvím, lok. kostech, duších, cirkvích, instr. kostmi, dušemi, církvemi, Slovenskí: nom. kosť, duša, cir- kev, ak. kosť, dušu, cirkev, instr. kosťou, dušou, cirkvou, dat. mn. p. kostam, dušam, cirkvám, lok. kosťach, dušach, cirkvách, instr. kosťamí, dušamí, cirkvamí. Českí slovo iost. slovem, Slov. slovom. Č. lok. mn. p. slovích, Slov. slovách, jČ. instr. slovv, Slov. instr. slovamí, Českí kure, Slov. kura, Č. gen. kuŕete, Slov. kuraťa, Č. dat. kuŕeti, Sl. dat. kuraťu, Č. instr, kuŕetem, Sloven. instr. kuraťom, Č. nom. mn. p.