Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/44

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

kích obhrnúť. — Vo Špaňjelskej je tjež jedna reč spisovná, a to že Nová Kastília a hlavňje jej mesto Madrid stali sa strjed- kom života Špaňjelskebo, reč Kastílska. Dlho držali starú Iberiu Rimaňja, pod ktorích panuvaňím sila pánou a osadňí- kou Rimskích do zeme tejto sa presťebuvala, až na počjatku V-ho stoleťja navalilo sa do zeme moc ludu Ňemeckjeho, ako Alánou, Švédou, Vandalou a Gothou, ktorí zem lberskú zpod panuvaňja Rimskjeho vidrapili a sami v ňej vlastnje krá- lovstvá pozakladali. Alánovja umestuvali sa v tej zemi, ktorú mi Portugalskou voláme, Švédovja na straňe pounočňozápad- ňej, Vandalovja na poludňí, Gotbovja v strjedku zeme a na víchodňej jej straňe. Vandalovja ale ňemali dlho tu pokoja, i ňezadlho virojili sa do blízkej Afriki, ostali teda len insje spomenutje Germanskje plemená. Z reči Rimskej, bo Rima- ňja ako osadňíci vo velikom počťe, ako sme pripomenuli, v zemi bívali, a z reči ňemeckej prisťehuvancou Germanskích zroďila sa terajšja reč Špaňjelska, tak ale, že reč rimská ako ludu vzďelaňejšjeho reč ňemeckú od ludu ešťe surovjebo ho- vorenú prevládala. Vtrúsili sa do tejto reči bez všetkej pochi- bi aj slová Kantabrickje z reči Iberou a Arabskje z jazika Mau- rou, ale očividnej prjemeni v ňej ňeurobili. Čo sme o Ta- Ijanskej zmješaňiňe povedali,to samuo aj o tejto motaňiňe platí. Zo zmjéšaních národou kmeni a zo spleteních recí nárečja po- vstať ňemohli, ako to jasňe vidno pri národoch romanskích, kďe reč rimská je základná a inšje reči vjacej meňej prikmo- trenje. To sú opravďivje reci a ňje nárečja, ako sú aj na pr. Francúski, Špaňjelski, Talianski národ osobitnje národi. Vo- lajú síce rozličnorečja špaňjelske nárečjamí, ale celkom ňe- pravďivo. Limosínski, Gallícki, Kastílski hovoreíija spuosob je rozličnorečja ako to aj ích meno mjestno a ňje kmenovuo ukazuje. —

Anglická reč je najvetšja na svete motaňina. Povstala ona z reči starobritskej, rimskej, francúskej a všeljakich rečí a rozličnoreéí Germanskích: Anglosaskej, Normanskej s pre- vládaňím Germančini. Na tento spuosob tam ťjež nárečja sa