Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/35

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

inakšje tratí svoju cenú a svedčí o ruke ňespuosobnej, tento teda náš pomňík reční ňemuožu len skladať daktorje kusi t. j. daktorje nárečja naše, bo tak bi bou pomňík ešťe ňeúplní, kúskovití, ale v ňom musja bit zloženje všetkje nérečja naše, a tak len aj všetkje kusi jeden k druhjemu dobre pristávať budú a dobre sa k jednej mocnej celkovitosťi spoja. A preto žjada- me, abi všelkje vítvori rečnje ducha nášho Slovanskjeho sa vi- stavili, život náš, čo buďe z ňích potrebuvať, si vezme, bo naozaj náramná táto naša rečná bohatosť a velká jej rozmaňi- tosi ňevistúpila z ducha na svet nadarmo! —

Zakričja tu, vjem, daktorí, načo nám buďe tá všeljaka zmješaňina, k čorau tá Slovanstvu posluži? ale kriki takjeto pochádzať budú od ludí, ktorí ňikdi ňehlaďeli do tajomstva ducha ale vždi lcn živorili na kuore zemskej. Vjem že mnohí ťjcž vikrikuvať budú, kdo sa tú všetku zmješaňinu naučí a kdo buďe mať vuolu naučiť sa ju, na čo mi odpovedáme: vzájem- nosť, ktorá zmješaňinu túťo na svetlo vivolala, sama nám dá a musí dať prostrjedki, abi ona do života sa dostala, v ňora sa držala a životu osožila. Kolko nám už dosja) ulahčila vzájem- nosť a kolko nám ešťe v poznaňí, skusuvaňí a osvojeňí si života nášho ulabčí! Už dosjal pretrhla mnohje baťe medzi kme- namí a nárečjami, ktorje rozliční spuosob písaňja tíchto nárečí bou medzi ňimí a nárečjami našimí naválau , čím sa nára po- znaňja druhích nárečí velmi oblahčilo, ale staňe sa časom, a jako mislíme ňezadlho, ešťe o moc a kďe vjacej. Už teraz po- vslávajú v zemach Slovanskích a aj inďe po Európe stolice slo- vanskích nárečí, pri ktorích má už mláďež príležitosť rozličnje nárečja Slovanskje zavčasu sa naučiť a s doterajším životom Slo- vanskím bližšje sa zoznámiť, čo predtím ňebolo, a naozaj tjeto stolice budú sa kam ďjal vjacej množiť, zlepšuvať a úžitok vždi vetší a vetší vidávať. Ňemuože už biť aj dlho do vidaňja zrovnávajúcich Slovanskích grammatík, a všetkje nárečja zahr- ňujúcich, ích jedno vedla druhjeho stavajúcich slovňíkou, v ktorích budú nárečja naše na jeden prjehlad usporjadanje. Láska prikríva všetko a láska muože všetko podla slov evaňje- 3*