Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/21

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

zuvať musí! Keďtoto poznáme, poznáme samích seba a po- veďjeme život takí akí, ak žiť máme, vjest rausíme. Každí nä- rod v histórii sveta žiu podla ducha svojho a tak len aj v skut- ku žiť mohou, lebo inakšje ňebou bi sa schápauk životu samo- statnjemu, a duchu vissjeho národa podlahnúť bi bou museu, v ktorej prípadnosťi ňebou bi život vlastní vistaviu a v histórii svetaako národosobnísa ukázau. Kdona nás Slovanou pozre a pilňejšje nás považuje, ten veru pozná, že mi v histórii sveta osobnuo položeňja zaujímame a k zivotu zvlášnemu povolaní sme, ku ktorjerau abi sme prišli, treba nám poznať ducha národa nášho, poznať v čom buďe záležat tento život náš. Opravďivá vzájemnosť nám to ukazuje, visvetluje, teda k tejto viššej vzájemnosťi sa dostať a ju s celou dušou objať musíme, ak sa k životu opfbvďivjemu a k iivotu nášmu po steleťjach blásime. Tejto opravďivej vzájemnosťi je tamtá predchádzajúca len prostrjedok, a tak teda mi sa nárečja slovanskje učiť, kňihi a spisi v druhích nárečjach spísanje kupuvať a čítať musíme, ale pri tomto len ostať ňemuožeme, lež z kňíh a spisou tích ži- vot náš Slovanskí ako on na rozličních stranách vizerá musíme poznať a si osvojuvat. Táto vzájemnosť ale ňežjada, ako tá predešlá, odbadzuvaňja, zapjeraňja, zaňedbávaňja alebo práve zatracuvaňja daktorích nárečí Slovanskích, ale naopak každej určitej čjastke národa nášho všetko možuuo rozvitja praje, ktoruo len v jeho osobnej duchovnej forme t. j. jeho nárečí celkom sa stať muože, bo vo všetkích tích rozmaňitích úkazoch a formách všeživot Slovanskí na rozliční spuosob sa vistavuje, a mi teda chtjac dokonale pozuať ducha národa nášho, všeživot náš, bcz čoho ako sme už povedali ňepríďeme k životu vlast- njemu, všetkje tje rozmaúitosťi na poli života nááho Slovan- skjeho vikvitnutje poznat a v duchu našom stroviť musíme. Vzájemnosť Slovanská je po hustích mračnách, nad. Slovanskím svetom dlho a dlho sa rozpresťjerajúcich, nad svetom našim vi- kukajúce slnko, i ako toto všetko zahrjeva a každú bilku k ži- votu a rozkvitu privádza, tak aj slnko nasej Vzájemnosii vset- kim polám Slovanskím svjeti i každjebo kvjetka zvelatok a úpl-