Zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Zákon o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko
Licencia PD SK

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 30. októbra 2000 č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko[upraviť]

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu.

§ 2

Na ocenenie mimoriadnych zásluh Milana Rastislava Štefánika uvedených v § 1 sa umiestni v budove Národnej rady Slovenskej republiky busta Milana Rastislava Štefánika a pamätná tabuľa, na ktorej sa uvedie jeho krédo „Veriť, milovať, pracovať" a zobrazí sa faksimile jeho podpisu.

§ 3

1) Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle je pietne miesto.

2) Návštevník Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle je povinný správať sa s úctou voči osobe Milana Rastislava Štefánika a zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť pokoj pietneho miesta.

§4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Zdroj[upraviť]