Zákon o trvalom usídlení kočujúcich osôb

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Zákon o trvalom usídlení kočujúcich osôb
Licencia PD SK

74/1958 Zb.[upraviť]

ZÁKON

zo 17. októbra 1958

o trvalom usídlení kočujúcich osôb


Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1

Národné výbory poskytujú osobám, ktoré vedú kočovný spôsob života, všestrannú pomoc, aby mohli prejsť k usadlému spôsobu života: najmä sú povinné týmto osobám pomáhať pri obstarávaní vhodného zamestnania a ubytovania a pôsobiť výchovnými prostriedkami sústavne na to, aby sa stali riadnymi pracujúcimi občanmi.

§ 2

Kočovný spôsob života vedie ten, kto sa v skupinách alebo jednotlivo túla z miesta na miesto a vyhýba sa statočnej práci alebo sa živí nekalým spôsobom, a to i vtedy, ak je v niektorej obci hlásený na trvalý pobyt.

§ 3

Kto zotrváva pri kočovnom spôsobe života napriek tomu, že sa mu poskytla pomoc na trvalé usídlenie, potresce sa pre trestný čin odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky.

§ 4

Minister vnútra vydá v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi predpisy na vykonanie tohto zákona, v ktorý h môže najmä určiť, akým spôsobom sa budú vykonávať dodatočné zápisy do matrík, akým spôsobom sa bude zabezpečovať evidencia a zisťovať totožnosť osôb, ktoré viedli kočovný spôsob života.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovenia § 3, ktoré nadobúda účinnosť 1. marcom 1959; vykonajú ho ministri vnútra a spravodlivosti v dohode so zúčastneným členmi vlády.


Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Barák v.r.
Dr. Škoda v.r.