Zákon dvanástich tabúľ

Zo stránky Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Zákon dvanástich tabúľ
Licencia PD anon 70

WikipédiaWikipédia obsahuje článok: Zákon dvanástich tabúľ

Tabuľa I[upraviť]

„Keď žalobca povoláva obžalovaného na súd, tak musí ísť. Ak nepríde, tak žalobca môže povolať svojich svedkov. Len potom ho môže zobrať nasilu. Ked´ odmietne alebo utečie, môže sa ho zmocniť. Ak choroba alebo vek je zábranou, udelený mu bude záprah volov. Nemusia vankúšmi obkladať krytý voz keď nechcú.“ "Ak sa obidve strany dohodnú na otázke, úradník to vyhlási. Ak sa nedohodnú, tak podajú svoje návrhy prípadu pred dvanastou hodinou v mieste schôdzky alebo na trhu. Tam sa budú osobne obhajovať. Po dvanastej hodine odovzdá sudca prípad prítomnej skupine. Ked´obidvaja sú prítomní, tak západ slnka naznačí koniec konania."

Tabuľa II[upraviť]

„Ked´ potrebuje niekto svedka, môže isť na každý tretí deň k domu svedkov a ich nahlas povolať. “

Tabuľa III[upraviť]

"Ked´ sa dlh priznal alebo na súde bol vynesený rozsudok, platenie sa môže odložiť o 30 dní. Potom môže byť dlžník uväznený nasilu a prípad sa predloží súdu. Ked´ nezaplatí (alebo ked´ nikto na súde v jeho mene nezaplatí) veriteľ môže zobrať dlžníka so sebou. Môže ho spútať v lodenici alebo okovami, ktoré vážia aspoň 15 funtov alebo viac ked´ chce. Dlžník, ak chce, môže žiť sám. Ked´ nežije sám, tak človek, kto ho drží v pútach, mu musí dať funt jedla denne. Môže dať viac ked´ chce." „Na treti trhový deň, veriteľia môžu začať rozdelovať jeho telo medzi sebou. Ked´ jeden odreže viac alebo menej než je jeho podiel, nebude to žiadny zločin.“ "Po 60 dni väzenia prinesie sa prípad opäť na súd, a ak sa dlh vtedy niezaplati, tak veriteľ môže dlžníka predať ako otroka alebo zabiť."

Tabuľa IV[upraviť]

"Veľmi znetvorené deti sa rýchlo zabíjajú." „Ked´as otec pokúsi predať svoj syna tri krát, tak sa syn stane slobodným.“ "Čo človek napísal vo svojej záveti v súvislosti so svojími peniazmi a svojím majetkom, nech sa stane zákonom. Ked´ zomrel bez dediča a neurobil záveť, nech dostane jeho najbližší príbuzný dedičstvo. Ak sa príbuzný nenájde, nech dostanú dedičstvo členovia jeho gens." „Ked´ je niekto pomätený, ale nemá dozorcu, nad nim a jeho peniazmi budú vladnúť jeho zástupcovia a členovia jeho gens.“ "Dieťa, ktoré sa narodí viac než desäť mesiacov po smrti otca nemá právo na dedičstvo."

Tabuľa V[upraviť]

"Naší predkovia považovali za správne, že ženy, kvôli ich pochabosti, musia sa držať v poručníctve, aj ked´ dosiahnú dospelý vek." „Marnotratníkom je zakázané ovladať vlastný majetok.“ "Dedičsvto Rímskeho oslobodeného občana sa odovzdá jeho patrónovi, ked´ oslobodený zomrel bez záveti alebo nemal priameho dediča."

Tabuľa VI[upraviť]

"Ked´ niekto uzavrie dohodu alebo odovzda majetok, tým že to vyhlási formálne, stane sa zákonom." „Klát, ktorý je súčasťou domu alebo vínej révy, sa nesmie vybrať zo svojho miesta.“ "Usucapio hnuteľnosti vyžiaduje jeden rok vlastnenia aby sa uzavrelo, ale usucapio budov alebo majetku dva roky." „Zosobašenie cez používania (usus): ked´ muž alebo žena bývajú jeden rok spolu bez prestavok, sa poklada, že sú zasobašenými; žena ma tie iste práva ako dcéra svojho muža.“ "Každá žena, ktorá si neželá, aby bola tým spôsobom podmanená svojím mužom, má byť každý rok tri noci ya sebou neprítomná, aby prerušila usucapio."

Tabuľa VII[upraviť]

"Nech sa udržujú cesty v poriadku. Ak nie je cesta vydlaždená, tak človek môže ísť so svojím sprievodom kde sa mu chce." „V prípade, že sa strom na susedovej farme prehíňal vo vetre, a prekračuje do tvojej záhrady, môžeš sa ho zbaviť súdnym konaním.“ "Človek môže zbierať plody, ktoré mu spadli z farmy iného."

Tabuľa VIII[upraviť]

„Ked´ niekto spieval alebo skladal pieseň (carmen), ktorá niekoho urážala alebo hanobila…,tak bude bičom zabitý.“ "Ked´ niekto niekomu dokaličí ruku alebo nohu, tak sa môže odplatiť rovnako, ak sa dopredu nedohodli na zaplatení odškodného." (Lex talionis) "Ked´ niekto zlomí alebo zraní kosť slobodného občana rukou alebo bičom, musi zaplatiť pokutu 300 kusov, keď otroka tak 150 kusov." "Ked´ niekto povolí, aby bol zvolaný ako svedok alebo merač váhy, a nevyhlasuje žiadne svedecstvo, nech sa zaznamená, že je neúprimný, a neschopný byť v budúcnosti svedkom." „Každý, kto zničí podpálením nejakú budovu alebo kopu pšenice, čo stojí pri nejakom dome, bude spútaný, zbičovaný, a upálený na hranici, ak spáchal ten zločin so zlými úmyslami. Ale ak to bola náhoda, čiže, následok nedbalosti, je určované, že musí opraviť škodu, čo spôsobil. Ak je príliš chudobný nato, aby ten trest mohol odpykať, tak dostane ľahší trest.“ "Ked´ sa kradlo v noci, a majiteľ zabije zlodeja, vražda sa pokladá za zákonnú." „Nie je dovolené zabiť zlodeja cez deň, len ked´ sa bráni zbraňou, aj ked´ prišiel so zbraňou, nemožno ho zabiť ked´ nepoužije tú zbraň aby sa branil. A aj keď sa nevzdá, tak najprv vykrikuj (aby niekto počul a mohol ti prísť napomoc.)“ "Ked´ Patrón svojmu klientovi ukrivdí, bude zabitý." „Ľudí, voči ktorým súd vyniesol rozsudok, lebo krivo svedčili, budú zvrhnutí zo Tarpeianskej skaly.“ "Nikto nesmie konať schôdze v meste cez noc."

Tabuľa IX[upraviť]

"Trest pre zákonito zvoleného sudcu, ktorého súd odsúdil, lebo bral úplatok za vyniesenie rozsudku, bude smrť." „Zrada: Ten kto navádza nepriateľa verejnosti alebo vydá občana nepriateľovi verejnosti, utrpí trest smrti.“ "Zabiť človeka, ktorého vina sa súdom nedokázala, sa nesmie."

Tabuľa X[upraviť]

"Mrtvých nemožno na území mesta spáliť alebo pochovať." „Ženy si nesmú doškriabať líce alebo spievať “Ach!” na pohrebe.“ "Ked´ niekto získa pre seba korunu, alebo ked´ ju získa jeden z jeho hnuteľností (poddaný) vd´aka svojej smelosti a statočnosti, a podá ju na jeho hlavu, alebo na hlavu jeho rodičov, to nebude žiadny zločin. " „Pomazávať a Vysväcovať je otrokom zakázané, spolu s akoukoľvek pitkou....nebude žiadne drahé polievanie, žiadne dlhé veniecky, žiadne krabice kadidla.“ "Človek nesmie hodiť zlato na pohrebnú vatru. Ale ked´ má niekto zuby pokryté zlatom, a niekto ho pochova alebo spáli s tým zlatom, tak to nebude trestný čin."

Tabuľa XI[upraviť]

„Sobáše medzi Patrijcami a plebejcami sa nebudú konať.“

Tabuľa XII[upraviť]

„Ked´ otrok kradol, alebo poškodil, a jeho pán o tom vedel, za zodpovedného sa bude považovať otrok.“ "Čo Národ vysväcovalo sa stane zákonom."

Externé odkazy[upraviť]