Vyhlásenie Rady slobodného Československa k tragédii občanov židovského vierovyznania za druhej svetovej vojny zo 14. 04. 1984

Zo stránky Wikizdroje
Údaje o texte
Titulok Vyhlásenie Rady slobodného Československa k tragédii občanov židovského vierovyznania za druhej svetovej vojny zo 14. 04. 1984
Licencia PD SK

Citované podľa: Kritika a kontext 1/99


V dňoch 11. až 14. apríla 1983 konalo sa vo Washingtone zhromaždenie organizácie American Jewish Holocaust Survivors, ktoré celému svetu znova pripomenulo hroznú tragédiu občanov židovského vierovyznania za druhej svetovej vojny.

Prezident Reagan, ktorý sa zhromaždenia osobne zúčastnil, hovoril o tom, ako sa ľudia majú vo svojom svedomí s touto tragédiou vyrovnať, keď povedal, že: „Dobrí a slušní ľudia nesmú zažmúriť oči pred zlom, nesmú ignorovať utrpenie nevinných a hlavne nesmú nečinne mlčať v dobe morálnej krízy.“

Používame tiež túto príležitosť, lebo nás, predstaviteľov Československa v slobodnom svete, sa táto tragédia dotýka osobitne. To preto, lebo z našej vlasti, kde kedysi za Masarykovej humanitnej demokracie aj naši občania židovského vierovyznania žili v pokoji, používali všetky ľudské slobody a občianske práva ako ostatní občania a spolubudovali náš pokrokový a sociálne progresívny poriadok, nacisti z Čiech a Moravy vyviezli 67 tisíc a zo Slovenska, kde ľudácky totalitný režim vydal drastické protižidovské zákony, bolo vyvezené vyše 57 tisíc občanov židovského vierovyznania do nacistických koncentrákov smrti. Prevažná väčšina ich tam zahynula.

Táto tragédia je hanebnou škvrnou v dejinách, ktoré sa viažu k našej domovine. Ľutujeme to a odsudzujeme to, podávame zároveň priateľskú ruku tým, čo sa zázrakom zachránili, lebo chceme aj s nimi spolupracovať na obnovení našej nezávislosti, slobody a spravodlivého spoločenského poriadku. Pritom konštatujeme, že demokratickí Česi a Slováci nemali nič spoločné s týmto ohavným zločinom. Odmietame tiež tézu niektorých inonárodných politických kruhov, že celý slovenský národ nesie zodpovednosť za túto tragédiu, lebo za druhej svetovej vojny podľahol fašizmu. Slovenské národné povstanie, ktorého 40. výročie pripadá na rok 1984 a ktorého sa zúčastnili aj mnohí občania židovského vierovyznania, pokiaľ neboli do koncentrákov transportovaní, túto tézu v plnom rozsahu vyvracia.

Rada slobodného Československa, Stála konferencia slovenských demokratických exulantov

Pramene: čas. Naše snahy č. 20, 1/1984