Vyhlásenie účastníkov protestnej hladovky pred budovou SNR k celému Slovensku 1. 11. 1990

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Vyhlásenie účastníkov protestnej hladovky pred budovou SNR k celému Slovensku 1. 11. 1990
Licencia PD SK

Citované podľa: Verejnosť 3. 11. 1990


Dňa 25. októbra 1990. keď SNR odhlasovala zákon o úradnom jazyku, ktorý nehumánnym spôsobom diskriminuje slovenský národ i príslušníkov všetkých národných menšín na území Slovenska, okrem národnostnej menšiny maďarskej, začali sme pred budovou SNR protestnú hladovku. Svoju hladovku sme začali v presvedčení, že žiaden zákon, ktorý je vo svojej podstate obrátený proti vlastnému národu a ponižuje jeho ľudskú dôstojnosť, nemôže nič ospravedlniť.

Navyše, spomínaný zákon bol prijatý spôsobom, ktorým samotné predsedníctvom SNR počas parlamentnej rozpravy o návrhu zákona o jazyku niekoľkokrát porušilo zákon o rokovacom poriadku SNR, takže je vlastne sporné i to, či takto diskutovaný a schvaľovaný zákon o jazyku vôbec piati. Preto sme žiadali, aby sa SNR k prerokovávaniu zákona o úradnom jazyku na Slovensku vrátila a napravila pred tvárou sveta i pred tvárou vlastného národa chybu, ktorej sa dopustila. Naše žiadosti narážali na múr hluchoty, slepoty a neústupčivosti/Pochopili sme. že tu vlastne už nejde o logiku veci, o zákon, pravdu, právo, či o jazyk sám, ale o politické zápasy, ktoré sú hlavným motivačným znakom činnosti Slovenskej národnej rady a jej jednotlivých poslancov. A tu nastal paradox: Nás, ktorí sme zahájili spontánnu, neorganizovanú, nepolitickú hladovku, začali zo všetkých strán naši najvyšší politickí predstavitelia za výdatnej pomoci tzv. masovokomunikačných prostriedkov obviňovať z politických ambícií, či z manipulácie. Najprv nás spájali so Slovenskou národnou stranou, potom s Maticou slovenskou. Po celý čas sme protestovali proti takýmto nepravdám a dezinformáciám, ktorými bola naša verejnosť ovplyvňovaná, dezorientovaná a manipulovaná. Na pána Markuša - predsedu Matice slovenskej - začali vyvíjať nátlak, osočovali ho, že nás k našej hladovke podnecoval a nabádal nás, aby sme v nej zotrvávali. Pán Markuš po takýchto nehoráznych klamstvách ponúkol rezignáciu na svoju funkciu a oznámil nám, že je rozhodnutý začať hladovku sám na protest proti tomu, že my hladujeme. Nemohli sme na seba prijať takéto bremeno, aby za náš slobodný, dobrovoľný a nepolitický čin trpel nevinný človek, aby jeho prostredníctvom bol ohrozený osud celej Matice slovenskej. Preto sme sa rozhodli našu hladovku 1. novembra v DEŇ ZMIERENIA prerušiť na 7 dní, aby sme dali možnosť SNR napraviť chybu, ktorú spáchala na tomto národe. Žiadame, aby nám predseda SNR pán Mikloško do 7 dni predložil právne záruky, že sa tak stane. Pokiaľ SNR ostane k našim požiadavkám hluchá, zaväzujeme sa, tak ako sme to našej verejnosti oznámili v našom včerajšom oficiálnom vyhlásení v rozhlase a TV, že dňa 8. novembra od 12.00 hod pokračujeme v našej protestnej hladovke.

Zároveň Vám oznamujeme, že ak bude nutné 8. novembra v prerušenej hladovke pokračovať, začneme jej druhú časť uskutočňovať drastickejším spôsobom, úmerným násiliu, ktoré doterajší zákon o úradnom jazyku v našej spoločnosti, najmä na juhu Slovenska vyvoláva.

Dúfame, že nielen 1. november, ale i nasledujúcich 7 dní budú dňami zmierenia, ktoré prinesú tomuto národu i celému Slovensku ten prepotrebný priestor na pokojnú prácu a dôstojný život. Je to v moci našich pánov poslancov. Prosíme celý národ, všetkých obyvateľov Slovenska, aby nás v našom zápase podporili a zároveň ďakujeme všetkým tým tisíckam ľudí, ktorí nás po celé dni prichádzali povzbudiť a posilniť.