Uznesenie mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rady VPN 6. 3. 1991

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Uznesenie mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rady VPN 6. 3. 1991
Licencia PD SK

Citované podľa: denník Verejnosť, 7. 3. 1991

Na svojom prvom zasadnutí po Republikovom sneme v Topoľčanoch Slovenská rada VPN kooptovala týchto členov: Alexander Dubček, Zuzana Mistríková, Ján Pišút, Milan Šútovec, Ernest Valko.

SR VPN zvolila svoje predsedníctvo. Jeho členmi sa stali: Fedor Gál, František Mikloško, Jozef Kučerák, Marcel Strýko, Marián Čalfa, Vladimír Čečetka, Peter Zajac, Miroslav Kusý, Martin Bútora, Juraj Flamík, Daniel Brezina.

SR VPN potvrdila Fedora Gála vo funkcii predsedu SR VPN. Konštatovala, že legitimita a činnosť SR VPN je daná závermi Republikového snemu VPN.

Slovenská rada VPN na svojom mimoriadnom zasadnutí riešila i vzniknuté problémy v súvislosti s vyhlásením ministra Milana Kňažku dňa 3. 3. 1991 v Slovenskej televízii a s tým súvisiace vyhlásenie premiéra Mečiara v rozhlase a v televízii.

SR VPN vidí v svojvoľnom a neodôvodnenom konaní ministra Kňažku a premiéra Mečiara porušenie zásad spolupráce v hnutí. SR VPN prejavila veľkú snahu o zislenie skutkovej podstaty a riešenie problémov. Pán minister Kňažko s premiérom Močiarom kritiku neprijali a namiesto snahy o riešenie problémov opustili rokovaciu sieň. Ďalej rokovanie rady opustilo 13 členov rady, 5 členovia SR boli ospravedlnení. SR VPN počtom 55 z celkového počtu 75 zostala uznášaniaschopná a pokračovala vo svojom programe.

Slovenská rada VPN bude vo svojej práci naďalej vychádzať z programu Šanca pre Slovensko. Kľúčovými bodmi tohto programu sú:

  • suverénna Slovenská republika v rámci federácie,
  • celistvosť územia SR premietnutá do územného členenia na princípe historickej kontinuity,
  • pokračovanie v radikálnej ekonomickej reforme,
  • budovanie pluralitného politického systému na Slovensku a spolupráca s koaličnými partnermi.
  • budovanie' hnutia VPN na demokratických princípoch.

Vychádzame z priority mravnosti, pravdy a tolerancie pred lacným získavaním popularity.

Podporujeme svojich zástupcov v SNR, FZ, v republikovej a federálnej vláde, ktorí zostávajú na týchto princípoch.