Rešpektovať osobitosti Slovenska. Vystúpenie predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rady VPN 6. 3. 1991

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Rešpektovať osobitosti Slovenska. Vystúpenie predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rady VPN 6. 3. 1991
Licencia PD SK

Citované podľa:

denník Verejnosť 7. 3. 1991


Počul som vystúpenie pána Kučeráka, mrazilo ma prvý raz. Už dávno som takúto znôšku lží nepočul. Druhý raz ma mrazilo, keď ste tlieskali. Pretože zásada urobenia si záveru a názoru vyžaduje, nechaj počuť aj druhú stranu a potom si urob záver a úsudok. Mnohí ste ten úsudok urobili skôr, ako ste si druhú stranu vypočuli. Som predsedom vlády. Takej vlády, ktoré pracuje zo všetkých vlád, čo doteraz Slovensko malo, najviac. Je to vláda, ktorá má svoj kurz, svoju dynamiku, je ctená v zahraničí, jej pracovné výsledky sú hodnotené všade dobre, kde prídeme. Dnes ráno bola postavená otázka, aký je vzťah členov tejto vlády k vláde samotnej.

Odpovede: Štyria povedali, že sú hrdí na to, že môžu byť v tejto vláde, a sú hrdí na to, že môžu pracovať s Mečiarom. Kresťanskí demokrati a Demokratická strana povedali, že sú hrdí na to, že sú v tej vláde, chcú v tej vláde zostať, chcú, aby sa nemenila, chcú v nej pracovať. Ja som takisto vyslovil želanie, že bolo by dobré, keby sa vláda nedestabilizovala a tak prešla celým obdobím. Keby došla k zhode v pracovnom výkone, ktorý dne s existuje. Je pravda, že ministri majú nevyspaté oči, je pravda, že ministri sú unavení, je pravda, že aj slzy vidno. Ale ja ich mám tiež v očiach, ibaže zaplečem vtedy, keď ma nikto nevidí. Pretože miera únosnosti vlády a miera jej zodpovednosti je obrovská. Rozsah úloh, ktoré musíme riešiť, je veľmi veľký. A či budem predsedom vlády, to je vo vašich rukách, a nie v mojich. Ja sa nevzdám. Tak tí, čo v tej vláde budú, budú musieť rovnako pracovať. Pretože ak od únavy nebudú plakať ministri, budú od nešťastia plakaťdesaťtisíce ľudí. Taká je teraz doba. Nemáme právo mať iné stanovisko a iné návrhy. Pokiaľ ide o dobu, v ktorej žijeme, tak ona je zložitá práve tým, že ideme na cestu, ktorej hotový recept máme plniť. Chcem povedať, že ani ja osobne, ani vláda nikdy hranice tohto programu neprekročila. Tá ho dôsledne plní a rešpektuje vo všetkých otázkach, vo všetkých bodoch svojej činnosti.

I KEĎ JE VLÁDA KOALIČNÁ,

i keď musíme svoj program obhajovať niekedy v dosť závažných, nehovorím rozporoch, ale stretoch názorov. Ďalej, pokiaľ ide o otázky politické, rád by som sa zaoberal ešte niektorými momentmi, ktoré v hnutí existujú. Pochopiteľne, ak hnutie vyrastie a má toľko zástupcov vo všetkých ostatných orgánoch a naše hnutie už nie je čistým občianskym hnutím, je na prechode medzi stranou a hnutím, pretože máme aj demokratický centralizmus, máme aj individuálne členstvo a niektoré ďalšie aspekty, ktoré bude treba brať do úvahy, takže musíme si dnes povedať, že ak sme na takejto polceste, tak je logické, že takto organizovaná skupina má určitú snahu k správaniu sa politickému. A týmto politickým správaním sa dostáva k štátu, k vláde i k parlamentom. Chápem, že nám problém demokraticko-politického riadenia nie je zažitý. Je to problém nový. Ale nesúhlasím s tým, aby sa vytvárala osobitná skupina ľudí, ktorí sú mimo ústavnej zodpovednosti, majú v podstate všetok tok informácií, majú ako jediní možnosť sprostredkovávať kontakt a majú ako jediní veľa ráz právo záverečného slova. Ja tieto otázky chápem podstatne širšie, pre mňa je to otázka

VZŤAHU ŠTˇATU A POLITICKÉHO SUBJEKTU.

Nechápem, prečo sme túto otázku, ktorá mal byť predmetom diskusií zúžili na to, aby sa moc predsedu vlády Slovenskej republiky neskrížila s mocou predsedu Slovenskej rady VPN. Veď ja som to nikdy nechcel, a kde som mohol, tam som to kričal. Preto som ani nechápal, z akých dôvodov sa táto otázka zaradila na program snemu a prečo bola táto otázka na snemoch diskutovaná tak, ako ak bola. Neprijal som to dobre.

Pokiaľ ide o niektoré veci., ktoré tu pán Kučerák uviedol, rád by som to uviedol na správnu mieru. Vytýkať mi národný aspekt je možné. Ten národný aspekt je u nás vo VPN-ke, je to

JEDEN Z PILIEROV

a ten aspekt plním. A vytýkať mi, že tento aspekt beriem aj v ekonomickej podobe je nesprávne, pretože ja sa podpredsedu Kučeráka musím opýtať, že prečo máme na Slovensku dvakrát viac nezamestnaných ako v Čechách, keď je nás dvakrát menej, aký je výhľad a čo máme proti tomu robiť, aké máme východiská. On mi odpovedať nevie. Zákonite musím povedať, že ak máme určitým spôsobom založenú ekonomiku, musím vedieť v čom ju potlačím, ako čo potlačí vláda a čo podporím. A to mi takisto môj podpredseda pre reformu povedať nevie. A ten tlak naňho, aby mi to povedal, vyvíjať musím, uložím uznesení vlády, aby som dostal je ako predseda a mohol to predložiť celej vláde návrh štrukturálnych zmien a zásad, ktoré sa majú vykonať. Namiesto toho dostanem kópiu stanoviska pána ministra Filkusa, pod ktoré sa podpíše podpredseda vlády, a ktoré nezodpovedá danej téme. Tak ak tieto veci existujú a takto sa tlačia, tak nestačí iba odborne hovoriť, treba odborne robiť, lebo vláda je orgán výkonnej moci. Pokiaľ ide o otázky, ktoré tu boli

POSTAVENÉ S ÚSTAVOU,

tak rád by som na ne odpovedal takto. Ústavu som začal pripravovať po tom, čo sme sa vo VPN-ke dohodli, že ju nemáme. Okukať hotové vzory a výsledky na západe sa nedajú. Teoretická rozpracovanosť všetkých problémov a aspektov spoločenského života je nízka. Pracujeme väčšinou empíriou. Skúšame, narazíme, cúvneme, hľadáme znovu. Takýto proces samozrejme vedie k tomu, že existujú rôzne názory a stanoviská a menia sa. Takéto stanoviská sú aj vo vnútri VPN, takéto stanoviská sú aj vo vláde, takto sa vyvíjam aj ja sám, pretože musím hľadať odpoveď na otázky, ktoré som ani teoreticky vyriešené nemal, stavia ich predo mňa život a musím na ne odpovedať. A musím dávať odpoveď spolu s ostatnými členmi vlády, Ktorí so rnnou robia a chcú robiť. Dnes som počul po prvýkrát, že jeden nechce. Je to jeho vec. Pokiaľ ide o tieto skutočnosti, na ktoré musíme reagovať, tak je logické, že VPN, ktoré vzniklo ako

ŠIROKO SPEKTRÁLNE HNUTIE,

sa má premeniť neskoršie na strany. Pokiaľ bude hnutím, a som šťastný, že je hnutím, bude musieť počítať so široko diferencovanými názormi a širokým diapazonom názorov. Napríklad po sneme, ktorý bol v Topoľčanoch, som zaznamenal, a trošku už predtým v Papierničkách, že existujú výrazné tendencie posunúť hnutie do prava. Ja to prosím nikomu nezazlievam. Ja tých ľudí uznávam. Je to ich názor, presvedčenie, nech tento svoj názor tlmočia, nech ho predkladajú. Ale nech si nemyslia, že je jediný správny. My sme sa vo VPN-ke dokázali diferencovať národnostne, máme maďarskú nezávislú iniciatívu a VPN-ku. Dokázali sme sa diferencovať podľa územných celkov, máme okresy, máme koordinačné centrum, dokázali sme sa diferencovať i podľa etnických zvláštnosti, máme Rómov a ostatných. Prečo sa nedokážeme diferencovať názorovo a prípadne v rámci kultúry povedať si, že názory máme rôzne a názorovo a organizačne deliť tak, aby sme

ZOSTALI OBČIANSKYM HNUTÍM

a jednotnou VPN-kou, pretože sme dali slovo vo voľbách, pretože sme prijali zásady programu, pripravím a že ju predložím Rade VPN na diskusiu. Tejto tézy som sa držal dovtedy, kým ju nespochybnil pán Zajac, či to má byť súkromná ústava. To ma naštvalo. To sa priznám, pretože som o súkromnej ústave nikdy nehovoril. Spochybňovať túto ústavu, ako ústavu Slovenského štátu, prosím vás, veď rozmýšľajte, tú ústavu pripravujú páni Valko, Posluch., Moravčík. Všetko poslanci VPN. Je pravda, že sedím pri nich, ale je pravda, že rozum je ich. To sú akcionári Slovenského štátu? Veď ich nezhadzujme. Sú to čestní ľudia, ktorí za základ ústavy zobrali vzor z Bavorska a Bavorsko je demokratickou krajinou a chceli vypracovať čo najdemokratickejšiu ústavu pre nás.

Nemôžem ale prijať postup, ktorý je typický pre koordinačné centrum, resp. pre politický výbor v danej situácii. Že sa určitým mechanizmom, keď sa hovorí, že ústavy môžu predkladať len poslanci, alebo len parlamenty, zastaví ďalšia práca vlády na ústave. Vážení, veď to nie je možné politickým stanoviskom robiť. Vláda je orgán, ktorý má právo zákonodarnej iniciatívy, má právo vystupovať pred parlamentom a predkladať návrhy zákonov a my ju nemôžeme politickým uznesením obmedziť, že to robiť nesmie. Veď taká ústava by najprv musela prejsť oponentským konaním a ešte neprešla, potom musí prejsť politickým konaním, potom ide na verejnosť a potom do výboru a nech ich príde do výboru aj dvadsať aj tak si parlament vyberie len jednu. To je právomoc poslancov a nikto druhý to za vás urobiť nemôže. To ani vláda urobiť nemôže. Takže preto tieto veci neprijímam dobre a beriem to tak, že politickým uznesením sa zasahuje do

ZÁKONODARNEJ ČINNOSTI VLÁDY,

že sa jej činnosť obmedzuje a tomu sa vzpieram! A nie preto, že som proti VPN. Pretože nesúhlasím s takýmto postupom. V tom je rozdiel. Ďalej, pokiaľ sa hovorí o otázkach spochybnenia federácie a toho stretnutia, ktoré existuje, veď pán Kučerák, existuje písomné prehlásenie Pitharta, existuje vyhlásenie členov vlády o výsledkoch nášho rokovania. Na rokovaní bola prejednávaná otázka možnosti vyhlásenia suverenity Slovenska. Na rokovaní v Prahe boli odovzdané noviny Demokratickej strany, ktoré o tomto hovorili, bolo predložené stanovisko predsedu KDH, ktorý bol osobne prítomný a my sme rozprávali, že pravdepodobne VPN zaujme toto stanovisko.

Pán Mikloško môže dokázať, že som nekonal z vlastnej iniciatívy, ale že sme mali rokovanie s niektorými členmi predsedníctva vlády Slovenskej republiky a predsedníctva SNR. Áno, prejednávala sa aj takáto možnosť, čo robiť, keď to všetko zle skonči. Ale

VYHLÁSENIE ZVRCHOVANOSTI SLOVENSKA

v tomto prípade by nebolo skončením Československého štátu. Ku tomu som sa hlásil a hlásim, preto akékoľvek pochybnosti v tomto smere odmietam. Od kompetenčákov som k otázkam vzťahov Slovenska a federácie nevystúpil s výnimkou určitých rozhovorov v novinách, kde som hovoril o tom, že by to bola tragédia pre Čechov aj Slovákov. Iné vystúpenia neboli. Takže aké spochybnenia, do kompetenčákov sme bolí v týchto otázkach jednotní. Ďalej tu boli vznesené otázky, ktoré

SÚVISIA S LUSTRÁCIOU.

Tak hovorme si na rovinu pravdu aká bola. Dostal som fax z Prahy, že budú po rokovaní vo Federálnom zhromaždení zverejnené, mená členov slovenskej vlády, ktorí sú spolupracovníkmi ŠtB. Pot mi vyšiel na čelo, pretože si myslím dodnes, že tam žiaden nie je. Ja si to fakt myslím, že tam žiaden nie je. Na základe toho som zavolal všetkých štyroch podpredsedov, že takáto pochybnosť tu je, aby sme o nej rokovali. Pán Kučerák povedal, že je tam aj jeden z podpredsedov. To ma zamrzelo ešte viacej a dali sme si všetci čestné slovo, každý sme si povedali, kto mal aké styky s ŠtB, či môže alebo nemôže padnúť na neho rozhodnutie. Všetci sme o tom rozprávali. Rozprávali sme aj o tom, či je podozrenie na niektorých členov vlády, alebo nie. Ja som počul podozrenie na dvoch, obidvoch som požiadal, aby prišli a vyjadrili sa k tej veci, obidvaja spoluprácu popreli. Tak ako ju popreli podpredsedovia, tak ju popreli aj oni a ja im verím, pretože nemám dôkaz o opaku. Po tomto, keď tento proces prebiehal, tak pán Mikloško ozrejmil niektoré skutočnosti a ďakujem že sa zachoval čestne. Ja som jeho meno nikdy nechcel spomínať, pretože je predseda SNR a Fedor, zrejme, ani ty nepoprieš, že prvú informáciu som mal od Ferka Miklošku. Ale potvrdzoval si mi ju ty, keď to čestne povieme, tak je to tiež v poriadku. (Gál to poprel.) Tak je to škoda. Keď sme tieto informácie mali, tak sme hovorili čo bude ďalej.

INFORMÁCIE KU KUČERÁKOVI

boli rozporuplné. Za situácie, keď som obdržal informáciu, že únia vysokoškolákov vydá vyhlásenie, že vo vláde sedia eštébáci, to som vedel o niečo skôr ako ste to vytlačili, ďalej, keď som sa dozvedel, že niektorí členovia českej vlády odmietajú jednať so slovenskou vládou, pretože nás považujú za eštébákov, lak som chcel vedieť, ako na túto otázku reagovať a urobil som záver, že požiadam všetkých členov vlády o vyjadrenie. Kučerák bol prvý, pretože sedí v Úrade vlády. Ostatní mali byť dotázaní večer, na mimoriadnom zasadaní vlády. Pán predseda bol na tej schôdzi vlády, videl ako prebehla a na druhý deň, keď som im začal listy doručovať, prišiel list od neho, aby som to nerobil. Tak som to zastavil a nedokončil. To nie je ani vydieranie, ani manipulácia. To je normálna obava šéfa úradu, ktorý každú chvíľu čaká, z ktorej strany mu úrad destabilizujú a toto je jeden z bodov, proti ktorému neviem nájsť obranu. Som proste v tej veci bezmocný, k dokladom som nikdy nemal prístup, nemám prístup a neviem čo je v nich. Pokiaľ ide o niektoré otázky, ktoré súvisia napríklad s dnes prerokovávaným návrhom, tak pán Kučerák, nemusíme pamätať veci, ktoré boli pred mesiacom, ale musíme si pamätať veci, ktoré boli dnes vo vláde. Kresťanskí demokrati predložili návrh alternatívneho programu. Pracovali na tom členovia vlády. Oponoval im v tlači pán podpredseda Kučerák. V tlači vyšli

OPONENTÚRY NEZÁVISLÝCH EKONÓMOV

Slovenska. Tak som túto otázku položil ako program vlády, aby sa vláda zjednotila. Začala diskusia, ktorá má trvanie dva až tri dni. Tak som ju zastavil a povedal, aby ste si sadli za stôl a rokovali dva až tri dni, aby ste sa zjednotili. Vláda nemôže nejednotne vystupovať. Opýtal som sa, kto je ochotný sa tejto veci ujať. Dobrovoľne vstal pán minister Filkus. Pán podpredseda, k čomu som vás nútil, ťarcha je na Filkusovi, vás som iba požiadal, aby ste svoje stanovisko pred nimi obhájili, aby ste im vysvetlili v čom sa mýlia. Veď takto by sme to už robiť nemali.

Takže, pokiaľ ide o otázky budúcnosti hnutia VPN, niektoré veci si strašne nerád obhajujem, mňa to nebaví. Som v nejakej funkcií, v ktorej byť nemusím, pokiaľ nerozhodnete a pokiaľ ide o tie útoky voči mne, tak sú naozaj nechutnosťou. Samotný incident, ktorý sa odohral v nedeľu nebol mnou pripravený. Vedel som, že riaditeľ televízie ma má skontrolovať. Informáciu som dostal. Preto som sa ho na to pýtal, pred štyrmi svedkami a všetci štyria dnes hovoria jednako. Prečo riaditeľ hovoril tak ako hovoril neviem. Tak isto neviem, prečo v nedeľu po topoľčianskom sneme mal dostať pokyn, aby moje vystúpenie v televízii nepustil. On ho zakázal, ale zakázal ho neskoro. Tak isto sú na to svedecké výpovede. Takže je toto normálny postup voči predsedovi vlády ak vláda riadi televíziu? Sú tieto veci v poriadku? Ja sa týmto otázkam nebránim, ale neviem si dať na ne odpoveď, či je to v poriadku. A to všetko bolo. Bola tu spochybnená otázka môjho stanoviska k prejednávaniu

ZÁKONA O PRIVATIZÁCII.

My sme tento zákon federálnej vlády prejednávali v našej vláde a dali sme mu podporu. Táto podpora bola s tým, že máme zabezpečiť, že aká bude kvantifikácia. Obdržal som zápisnicu z federálnej vlády tesne pred týmto rokovaním, že Čechy budú platiť jednu až dve miliardy, Slovensko sedem až deväť. Oblial ma pot. Kde na to zobrať? Na to je takisto písomný dokument. Ďalej sme rokovali o otázke ako sa zachovať a prijali sme stanovisko vlády. Na tomto stanovisku vlády sme tlačivo nemali. V priebehu rokovania vlády moja tajomníčka túto tlač odovzdala pánu Kučerákoví, ale pán Kučerák mi ju dodneska nedal. Je pravda, že požiadal v popoludňajších hodinách o 16.35, aby som zvolal vládu. Ale keď nevidím tlačivo, k čomu ju mám zvolávať? Čo poviem členom vlády? Že vás zvolávam a rokujte o čomkoľvek? Myslím si, že takéto drobnosti tu vyťahovať a vysvetľovať ich ako

ZÁKLADNÉ POLITICKÉ OMYLY

nie je fér, pretože o omyly nešlo. O zlý úmysel tak isto nie. A keď máte obavy z Pálfyho, tak Pálfy poslal dve žiadosti o prinavrátenie majetkov na základe toho, že revízia zákona bude pokračovať pred rok 1948 v tej časti, v ktorej bolo pôvodne uvažované, že zákon zostane v platnosti a bude sa revidovať výkon rozhodnutia. Ak bol po 26. 8. Na tieto veci okamžite reagoval a dve žiadosti dal. Preto som i ja na Pálfyho reagoval. Ak by tie veci boli spochybnili, pri danom právnom systéme a znalosti dokladov na Slovensku, boli moje pochybnosti o tom, že môže takáto situácia vzniknúť podľa mňa dôvodné. Ja som si vždy viac vážil zásady ako funkcie a rád by som aj dnes povedal, že VPN-ka môže ostať jednotná vtedy, ak sa budeme rešpektovať v rôznosti.

Ak stupeň tolerancie je taký, že sa rešpektovať nemôžeme, nehnevajme sa preto na seba, uznajme túto skutočnosť ako fakt a vyjadrime to určitým konkrétnym spôsobom. Pod zástavou VPN a hnutím VPN zostaňme všetci. Ja aspoň z neho vystúpiť nemienim. Preto navrhujem, aby sme tieto otázky, ktoré dnes vznikli; neriešili ako zásadné, pretože základné veci pre hnutie sú strata členskej základne, neschopnosť osloviť niektoré sociálne skupiny, znižovanie aktivity tohoto baraku, neúspech v komunálnych voľbách. Môžem hovoriť o neúspechu aj keď sa prezentuje inak, s tým ako sme porazili SNS. Ale SNS kandidovala len v 10 percentách obcí. Necelých 10 percent. Ak spočítate koľko získala hlasov, tak je to volebný úspech. Inde kandidátov nepostavila. Preto nemôžme hovoriť, že sme ich rozbili.

PRI MIESTNYCH VOĽBÁCH

musíme zobrať do úvahy, že komunisti majú 34 percent členov vo funkciách primátorov a starostov. To nie je úspech? To je reštaurácia nejakej sily na miestnej úrovni. My musíme zobrať do úvahy to, že sme podávali množstvo návrhov ako zlepšiť prácu koordinačného centra a čakali sme na to, že Topoľčany na to dajú konkrétnu odpoveď. Nedali. Upozorňovali sme, že z 12 pôvodných bodov VPN sme 11 splnili. 12. je pred splnením. Rozdeľme sa. Nestalo sa. Mňa napríklad mrzí. ak pani Szomolányiová, ktorú si inak veľmi vážim, naznačí, že keby Obroda odišla od VPN, nič sa nestane. A vzápätí na to sa v novinách objaví článok o ružových komunistoch. Ja som tiež ružový komunista. Ja som osočovaný, pretože od roku 1962 do 1968 som ozaj bol členom KSČ. Pretože som veril a odišiel som v okamihu, keď som prestal veriť.

Ak týmto spôsobom chceme pokračovať, ďalej, tak to v podstate znamená, že celá jedna skupina, sociálna a politická sa stáva nepohodlnou. Musí si hľadať svoje miesto. Preto o týchto otázkach hovorím. Ak v novinách čítam z kruhov blízkych koordinačnému centru, alebo od redaktora blízkeho srdcom koordinačnému centru, ktorý spochybňuje regionálnu politiku vlády, tak ho môžem brať, že nie je informovaný, pretože táto politika vlády prináša Slovensku obrovské zisky. Ak sa spochybňuje, pán Šútovec napríklad hovorí, že Slovensko bude oslabené a môže sa dostať pod vplyv Sovietskeho zväzu ak sa tu neurobia určité opatrenia. Potom to síce v závere elegantne poprie, ale najprv to elegantne rozoberie. Ak sa v tlači spochybňuje cesta, ktorú mám vykonať do Sovietskeho zväzu tak musím povedať, že

ZÁUJEM SLOVENSKA

je mi tak blízky, že keby som tam mal ísť peši a bola záruka, že tú ropu dostanem, tak tam pôjdem. Lebo inde je nemáme kde zobrať. Inde nemáme kde tovary vyviesť. Mne je to jedno. Len tieto veci sa neustále melú a spochybňujú, či tá vláda nerobí politiku nejakú inú, ktorá by Slovensko mohla dostať niekde inde. Nerobí a ani robiť nebude. Existujú problémy, teraz sú prvé také, že sa personifikuje súboj Gál-Mečiar. Fedor ja ti vravím, žiadny súboj neexistuje. V ničom ani zavadzať ani prekážať nebudem. Vieš sám, že som Ťa dva razy uznával aj raz odsúdil. Nemením názory z večera na ráno. Nejakú hlúposť si urobil. Nevadí, život ide ďalej. Ale netreba tieto veci brať tak, že tu ide o súboj osoby s osobou, musíme si priznať, že existujú názorové tendencie, ktoré sme nepomenovali, nedefinovali, a nedali im presný obsah. Ak sa hovorí o smere národno-liberálnom, pardon národno-populistickom, aby som vás presne citoval s určitým (hanlivým prízvukom), tak je dosť veľa ľudí v tejto miestnosti, ktorí sa takto cítia, že tam asi patria, tak ich tam nechajme, nech sa tam začlenia. Ale preto sa VPN-ka nemusí rozpadnúť. Bohužiaľ namiesto obhajoby programu som musel obhajovať seba. Zrejme vystúpenie pána Kučeráka nebolo posledné, ktoré mi ešte dnes bude spytovať svedomie a dokazovať mi, čo som všetko zle porobil a aké som porobil chyby. Urobte rozhodnutie, ako s osobou Mečiar naložíte. Ja to prijmem. Bez slova protestu a bez pocitu urážky. Veci môžu byť zajtra dokončené. Ale netreba to robiť spôsobom, pán podpredseda, tak znevažujúcim, ako to robíte vy. Treba si zachovať pri dôkazoch a hľadaní chyby druhých, svoju tvár. Vy ste mali nekonečne veľa možností vo vláde povedať svoje stanoviská. Škoda, že ste si to šetrili až na dnes, možno by ste boli uľahčili nejednu ťažkú chvíľu a nejedno ťažké rozhodnutie, nielen mne, ale aj druhým. Takže vážení, občianske hnutie bude kvitnúť a vyhrá voľby. Ak sa naše hnutie oslabí, tak vyhrá voľby občianske hnutie kresťanské. A my nedopustíme, aby sa oslabilo a rozbilo. Hľadajme spôsob, aby sa organizačne vyjadrilo a zjednotilo. To by bolo to, čo pre túto chvíľu považujem za najsprávnejšie a čo považujem za východisko. Ďakujem. Ak nesúhlasíte, tlieskať nemusíte.


Poznámka: Autentické, neupravené znenie.