Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/37

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

skapať a zahinúť musí. Naša povinnosť je ňje sa na druhích ďívať, a podla ňích život náš brúsiť, lež do vnútrnosťi života násho sa dobiť, a tam vibadať, akje si on sám spuosobi pre seba virobiu, a potom keď sme to vibadali podla spuosobou tích život riáš napravuvať, usporaduvať, rozvíjať. Pohladňime ale na tje spomenutje národi a dajme pozor, či v ňích naozaj spuosob života je ten samí ktorí u nás, či sa oni od nášho do- cela ňeďelja. Keď ale to urobíme a dobre pozoruvať buďeme, najďeme velkí rozďjel medzi ícb a naším životom. Podstata života näšho Slovanskjeho je kmenovitosť, s čím sú spojenje nárečja, v ňích naproťi je kmenovitosť alebo docela bujná a jako taká do života naskrze odchodnjebo, do inoriárodňjebo pre- cbádzajúca, alebo je kmenovitosť slabá, ňerozvitá, v ích duchu ňezakoreňená, ktorá sa práve preto ňje v oárecjach ale len v rečních rozličnosťach, v rozličnorečjach ukazuvať buďe, ako to aj v skutku u sp^medutích národou viďíme. Národ gerraanskí ňerozviu sa kmenovito, ale od ňeho haluze alebo dócela od- padli a tak svoj osobní zivot, ňje kmenovití ale inonárodňí za- čali i vedli, alebo haluze na spoločnom pňi, ňemajúc vlahi k svojrou rozviťú, zakrpaťeli. Germanskí národ ňje je ten národ živí, čerství, k svetu obráťení, ako je národ náš Slovanskí, a preto sa živost tá vo kmenach aňi ukázať ňemohla. Ňje ger- manskje kmeni ale národi germanskje sú Škandinavci, Engli- čaňja, ku ktorím sa aj Ňizozemci pripočítať muožu. Ostatňe reč ňemecká ďelí sa na horňo- a dolňoňemeckú, a tá prvá zase na Alleraanskí a Longobardskí spuosob hovoru, z ktorích prví na zápaďe, drubí na víchoďe je v úžitku, druhá zase t. j. dol- ňoneroecká na Frízki v Hannoveru a v Šlesvigu uživaní, a na dolňosaskí v Sasku a Prusku domáci bovoreňja spuosob. Po- zoruvať treba že rozďjeli tjeto rečnje sa na kmeni ňeopjerajú, bo kďeže bou Alemanskí kmen ňemeckí? Vjeme síce, že na konci markomanskích vojjen sa jedna čjastka Germanskjeho národa Alemanamí zvala, ale títo Alemaňi ňič ňeboli insje ako zmješaňina zo Švédou, Sasou a inakšje nazvaních ňemec- kích luďí, ktorí medzi Mohanom, prjekopamí obraďenou hra-