Preskočiť na obsah

Materiál slovenských expertov na komárňanských rokovaniach v okt. 1938 o nespoľahlivosti uhorskej národnostnej štatistiky z roku 1910

Zo stránky Wikizdroje
Údaje o texte
Titulok Materiál slovenských expertov na komárňanských rokovaniach v okt. 1938 o nespoľahlivosti uhorskej národnostnej štatistiky z roku 1910
Licencia PD SK

Október 1938, Komárno

Maďarská štatistika z roku 1910 je pre nás naprosto neprijateľná pre určenie maďarského väčšinového územia, ktoré by malo byť odstúpené Maďarsku. A to preto, že pre jej použitie nieto dôvodu ani 1. formálneho, lebo precedens použitý pri riešení sudeto-nemeckej otázky nieje tu záväzným, a ani 2. vecného.

Vecného dôvodu pre jej použitie niet tu preto, lebo táto štatistika nevyjadruje správne etnické pomery, menovite ich nevyjadruje správne na etnických rozhraniach a vo väčších mestách.

Štatistika sčítania ľudu z roku 1910 j e výslednicou bezohľadného maďarizačného úsilia Maďarov v predvojnovom Uhorsku, ktoré sledovalo cieľ asimilovať čím prv nemaďarské národy Uhorska Maďarmi. Toto úsilie bolo uplatňované silne celým štátnym vládnym i administratívnym aparárom a vo všetkých oboroch správy verejnej, menovite v správe školskej, ako aj v podnikaní štátnom, ba i v podnikaní verejnom, kde sa štátny vplyv uplatňoval v tomto smere.

Jednou z foriem, ktorými sa toto maďarizovanie prejavovalo, sú i výsledky o sčítaní ľudu, menovite dáta o sčítaní ľudu z roku 1910. Pre toto sčítanie ľudu z roku 1910 je charakteristickým dokladom nespravodlivosti, že v obciach na etnických rozhraniach počet Maďarov /„obyvateľstva materinskej reči maďarskej“/ neobyčajne silne a mierou na prvý pohľad podozrivou vzrastá, a to na úkor skutočnej národnosti miestneho obyvateľstva.

Na doklad tohto uvádzam konkrétne prípady aspoň týchto obcí:

1. Štós (nemecká obec v okrese Moldava):

Sčítanie ľudu: Nemci: Maďari:
1880 24
1900 940 136
1910 148 853
1930 711 107

2. Vyšný Medzev (nemecká obec v okrese Moldava):

Sčítanie ľudu: Nemci: Maďari:
1880 10
1900 745 248
1910 522 592
1930 667 168

3. Nižný Medzev (nemecká obec v okrese Moldava):

Sčítanie ľudu: Nemci: Maďari:
1880 10
1900 2258 417
1910 1918 596
1930 2072 240

4. Hodkovce (slov.-maďar. obec v okrese Košice):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 224 11
1900 123 116
1910 37 117
1930 232 -

5. Poľov (slov.-maďar. obec v okrese Košice):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 464 27
1900 493 102
1910 257 288
1930 621 4

6. Sáca (slov.-maďar. obec v okrese Košice):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari
1880 415 61
1900 442 75
1910 124 427
1930 545 25

7. Bočiar (slov.-maďar. obec v okrese Košice):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 l 120
1900 134 16
1910 40 105
1930 174

8. Žebeš (slov.-maďar. obec v okrese Košice)

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 223 75
1900 334 41
1910 129 222
1930 389 14

9. Buzinka(slov.-maďar. obec v okrese Košice):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 292 106
1900 237 210
1910 34 381
1930 343 62

10. Haniska (slov.-maďar. obec v okrese Košice):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 666 251
1900 626 444
1910 355 711
1930 1004 80

11. Baranč (slov.-maďar. obec v okrese Trebišov):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 273 143
1900 264 156
1910 142 282
1930 383 46

12. Stanča (slov.-maďar. obec v okrese Trebišov):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 382 21
1900 410 28
1910 214 226
1930 388 l

13. Trebišov (slov.-maďar. obec v okrese Trebišov):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 3403 200
1900 3381 1007
1910 2181 2323
1930 6027 153

14. Rákoš (slov.-maďar. obec v okrese Revúca):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 409 6
1900 445 209
1910 229 616
1930 677 71

15. Malá Čalomia (slov.-maďar. obec v okrese Modrý Kameň):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 161 102
1900 177 100
1910 112 178
1930 202 79

16. Nová Ďala (slov.-maďar. obec v okrese Stará Ďala):

Sčítanie ľudu: Slováci: Maďari:
1880 806 125
1900 718 317
1910 95 1050
1930 1437 56


Podobne by sme mohli uviesť celé desiatky obcí nielen z etnického rozhrania slovenského, ale i z nemecko-maďarského etnického rozhrania v Burgenlande. Každému nepredpojatému pozorovateľovi je na prvý pohľad jasné, že výsledky maďarského sčítania ľudu z roku 1910 nie sú výrazom skutočných pomerov, ale výrazom výroby papierových Maďarov, ktorí v skutočnosti neexistovali. Podobným dokladom nespoľahlivosti maďarskej štatistiky z roku 1910 sú i dáta o počte Maďarov v niektorých mestách v čisto slovenskom etnickom území. I tam sa podľa maďarskej štatistiky z roku 1910 objavili celé množstvá Maďarov, akokoľvek ich tam v skutočnosti vôbec nebolo.

Uvádzame nasledujúce obce: 1. Brezno nad Hronom.

Sčítnie ľudu: Slováci: Maďari:
1900 406
1910 1010
1930 65

(Koniec dokumentu sa nezachoval)


Pramene:

SNA, SL, kart. 71, fasc.: Národnostné pomery na východnom Slovensku. Kópia, strojopis.


Citované podľa[upraviť]

  • Ladislav Deák, Viedenská arbitráž 2. november 1938 Dokumenty I. (Matica slovenská Martin 2002)