List prezidenta Spojených štátov Franklina D. Roosevelta Albertovi Einsteinovi, 19. október 1939

Zo stránky Wikizdroje
Sken listu

Originálne znenie[upraviť]

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

October 19, 1939

My dear Professor:

I want to thank you for your recent letter and the most interesting and important enclosure.

I found this date of such import that I have convened a Board consisting of the head of the Bureau of Strandards and a chosen representative of the Army and Navy to thoroughly investigate the possibilities of your suggestion regarding the element of uranium.

I am glad to say that Dr. Sachs will cooperate and work with this Committee and I feel this is the most practical and effective method of dealing with the subject.

Please accept my sincere thanks.

Very sincerely yours,

Podpis Franklina D. Roosevelta


Dr. Albert Einstein,
Old Grove Road,
Nassau Point,
Peconic, Long Island,
New York.

Slovenský preklad[upraviť]

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

Drahý profesor,

chcem Vám poďakovať za Váš nedávny list a za najzaujímavejšiu a veľmi dôležitú prílohu k nemu.

Považujem tieto informácie za natoľko významné, že zvolal komisiu pozostávajúcu z riaditeľa Štandardizačného úradu a vybraných zástupcov Armády a Vojenského námorníctva, aby dôkladne preskúmala možnosti vášho návrhu ohľadne prvku urán.

Môžem rád konštatovať, že Dr. Sachs[1] bude spolupracovať s touto komisiou, čo považujem za najpraktickejšiu a najefektívnejšiu metódu riešenia tejto veci.

Prosím prijmite moju úprimnú vďaku


Úprimne Váš,

Podpis Franklina D. Roosevelta


Dr. Albert Einstein,
Old Grove Road,
Nassau Point,
Peconic, Long Island,
New York.

Zdroj a poznámkový aparát[upraviť]

Citované podľa[upraviť]

  • originálne znenie podľa: Rosenkranz, Ze'ev et al. Albert Einstein – Derrière l'image. Zurich : Neue Zürcher Zeitung, 2005. ISBN 3038231827, p. 143. Zdroj: Roosevelt-einstein-letter. In Wikimedia Commons, 2007-10-01 [cit. 2014-12-15]. Dostupné online.

Poznámky[upraviť]

  1. Alexander Sachs, ekonóm a bankár, ktorý doručil Rooseveltovi Einsteinov-Szilárdov list

Licencia[upraviť]

Pozri aj[upraviť]