Kapitulácia Nemecka (7. máj 1945)

Zo stránky Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Kapitulácia Nemecka (7. máj 1945)
Licencia PD old 70
Dokument o kapitulácii Nemecka, podpísaný v Remeši 7. mája 1945, prvá strana
Dokument o kapitulácii Nemecka, podpísaný v Remeši 7. mája 1945, prvá strana

Autentický je iba anglický text

AKT O VOJENSKEJ KAPITULÁCII[upraviť]

  1. My podpísaní, jednajúc menom Nemeckého vrchného veliteľstva, vzdávame týmto bezpodmienečne všetky ozbrojené sily na pevnine, na mori i vo vzduchu, ktoré sú k dnešnému dňu pod nemeckou kontrolou, vrchnému veliteľovi Spojeneckých expedičných síl a súčasne Sovietskemu vrchnému veliteľstvu.
  2. Nemecké vrchné veliteľstvo okamžite vydá rozkazy všetkým nemeckým vojenským, námorným a leteckým úradom a všetkým ozbrojeným silám pod nemeckou kontrolou, aby ukončili vojenské akcie o 2301 hodín stredoeurópskeho času dňa 8. mája a aby zostali na pozíciách, ktoré v tomto okamihu zaujímali. Žiadna loď, plavidlo alebo lietadlo nesmie byť pokazené ani nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený ich trup, stroje alebo vybavenie.
  3. Nemecké vrchné veliteľstvo okamžite vydá príslušným veliteľom rozkazy a zaistí vykonanie všetkých ďalších rozkazov, vydaných vrchným veliteľom Spojeneckých expedičných síl a Sovietskym vrchným veliteľstvom.
  4. Tento akt vojenskej kapitulácie nebude mať žiaden vplyv na všeobecný dokument o kapitulácii ktorý ho nahradí, nariadený Spojenými národmi alebo v ich mene a bude sa vzťahovať na NEMECKO a Nemecké ozbrojené sily ako celok.
  5. V prípade, že Nemecké vrchné veliteľstvo alebo niektoré z ozbrojených síl pod jeho kontrolou nebudú jednať v súlade s týmto aktom kapitulácie, podniknú vrchní veliteľ Spojeneckých ozbrojených sil a Sovietske vrchné veliteľstvo také trestné alebo iné opatrenia, aké uznajú za vhodné.

Podpísané v Remeši o 0241
Francúzsko
dňa 7. mája 1945.

Menom Nemeckého vrchného veliteľstva.
Jodl

V PRÍTOMNOSTI

Menom vrchného veliteľa
Spojeneckých expedičných síl.
W. B. Smith

       

Menom Sovietskeho
vrchného veliteľstva.
Sousloparov

F. Sevez
Generálmajor Francúzskej armády
(Svedok)