Desatoro Božích prikázaní

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Desatoro Božích prikázaní
Licencia PD old 70
  1. Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
  2. Nevezmeš mena Božieho nadarmo.
  3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
  4. Cti otca svojho i matku svoju.
  5. Nezabiješ
  6. Nezosmilníš
  7. Nepokradneš
  8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu
  9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho
  10. Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.

Amen