Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Autor Slovenská národná rada
Zdroj https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/v_deklaracia-o-zvrchovanosti.htm
Licencia PD SK

D E K L A R Á C I A

Slovenskej národnej rady

o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Schválené Slovenskou národnou radou
uznesením zo 17. júla 1992 číslo 26

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,

slávnostne vyhlasujeme,

že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť

sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júl 1992

WikipédiaWikipédia obsahuje článok: Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky