Závery z rokovania tzv. trnavskej platformy VPN 20. 10. 1990

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Závery z rokovania tzv. trnavskej platformy VPN 20. 10. 1990
Licencia PD SK

Citované podľa: denník Verejnosť 22. 10. 1990


Závery z pracovného rokovania zástupcov okresných a mestských rad a koordinačných výborov VPN, zvolaných na základe podnetov z jednotlivých regiónov Slovenska. Rokovanie sa konalo dňa 20.10.1990 v Trnave.

Rokovanie zástupcov okresných rád a koordinačných výborov VPN slovenska potvrdilo potrebu stretnutia, ktoré sa podľa účastníkov stalo podnetným faktorom zjednotenia a ďalšej aktivizácie činnosti hnutia VPN.

Rokovania sa zúčastnilo 91 zástupcov z 32 okresných Rád a Koordinačných výborov zo Slovenska. Prítomní účastníci vyslovili plnú podporu premiérovi Vladimírovi Mečiarovi a jeho vláde. V diskusii sa formulovali konkrétne l pripomienky ku kvalite politickej práce Rady VPN Slovenska a KC VPN a to hlavne v oblastiach:

 1. Vnútornej demokracie v hnutí VPN
 2. Defenzívneho prístupu k národnej dimenzii hnutia VPN
 3. Poklesu príťažlivosti hnutia VPN v očiach občanov
 4. Zanedbávanie ofenzívnosti hnutia proti pretrvávajúcim štruktúram bývalého režimu a voči marxistickej ideológii
 5. Riešenie konkrétnych sociálnych, personálnych a iných problémov na pracoviskách a návrhoch ich riešenia.

Zlepšenie situácie vidíme:

 • V tvorbe operatívnejších krátkodobých a strednodobých politických stratégií, v pružnej informovanosti verejnosti z centra o vznikajúcich problémoch,
 • v personálnych zmenách a rekonštrukcii centrálnych orgánov VPN tak, aby mali okresy a regióny podiel na tvorbe a realizácii politiky VPN,
 • vo vytvorení predpokladov na obnovenie morálneho kreditu nášho hnutia v očiach slovenskej inteligencie, umelcov, študentov, robotníkov, roľníkov á všetkých občanov, ktorí vkladali a vkladajú nádeje do ideálov hnutia VPN,
 • v sústredení včasnej pozornosti na predpokladané sociálne dopady ekonomickej reformy na občanov,
 • v uplatnení morálnej a právnej zodpovednosti voči osobám, ktoré sú konkrétne zodpovedné za stratu štátnej suverenity Slovenska i za nevyčísliteľné škody na osudoch jeho občanov.

Navrhujeme

 1. Uskutočniť dialóg medzi zástupcami dnešnej pracovnej porady VPN so Slovenskou radou VPN a Koordinačným centrom VPN s cieľom vecne a konkrétne prerokovať návrhy a požiadavky účastníkov rokovania do 27.10. 1990, s dôrazom na prítomnosť členov vlády SR.

Rokovania sa zúčastnia: pani Bartošová, Kucová, pán Kaščák, Matejka, Mačura, Bauman, Macuška, Fabian, Olejár, Majtán a Cifra.