Wikizdroje:Zoznam akceptovaných licencií

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Táto stránka obsahuje zoznam licencií akceptovaných na Wikizdrojoch. Pre podrobnosti pozri licenčnú politiku.

SK[upraviť]

SK: Dielo nie je predmetom autorského práva[upraviť]

Pozri bližšie: Wikizdroje:Licenčná politika § Diela, ktoré nie sú predmetom autorského práva.

Za takéto dielo sa na základe § 5 zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov o. i. pokladá:

  • text právneho predpisu, úradné rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, technická norma, ako aj spolu s nimi vytvorená prípravná dokumentácia a ich preklad,
  • prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných (napr. počas zasadnutia Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov, zastupiteľstva obce atď.)
  • denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej správe informuje alebo v ktorom je denná správa zahrnutá,
  • dielo tradičnej ľudovej kultúry.

SK: Voľné dielo[upraviť]

Pozri bližšie: Wikizdroje:Licenčná politika § Voľné dielo.

Za takéto dielo sa na základe § 9 ods. 2 a § 32 zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov pokladá:

  • dielo, ktorého autor zomrel aspoň pred 70 rokmi resp. v prípade viacerých autorov, ktorého všetci autori zomreli aspoň pred 70 rokmi,
  • dielo, ktoré bolo zverejnené pod pseudonymom alebo anonymne aspoň pred 70 rokmi, pričom autor takéhoto diela sa nestal počas trvania 70-ročnej lehoty verejne známym (v takomto prípade platí zásada uvedená v predchádzajúcom bode),
  • dielo, ktoré bolo zverejnené na území štátu iného než Slovenská republika, v ktorom je ustanovené kratšie trvanie majetkových práv (pričom v prípade zverejnenia vo viacerých štátoch sa trvanie majetkových práv posudzuje podľa toho z tých štátov, v ktorom je ustanovené najkratšie trvanie majetkových práv), a podľa práva daného štátu je voľným dielom.