Wikizdroje:Zásady a pravidlá

Zo stránky Wikizdroje

Zásady prijímania textov[upraviť]

Wikizdroje sú zbierka voľne dostupných originálnych textov v slovenskom jazyku. Tieto texty musia spĺňať nižšie uvedené kritériá.

Čo vo Wikizdrojoch môže byť?[upraviť]

 1. Texty vo Wikizdrojoch musia byť voľne dostupné. To je primárne kritérium. Znamená to, že každý text vo Wikizdrojoch musí byť dielom bez autorských práv alebo dielom s voľnou licenciou (napr. Creative Commons alebo GFDL).
 2. Texty vo Wikizdrojoch musia byť publikované inde. Sekundárnym kritériom je, že Wikizdroje neprijímajú originálne texty, t.j. také, ktoré ešte neboli nikde inde publikované. Kritérium publikácie znamená, že nemôže ísť o texty vydané bez vydavateľa, napríklad zaslané do diskusných skupín Usenetu alebo elektronicky, na vlastnej webovskej stránke alebo blogu.
 3. Texty vo Wikizdrojoch musia byť v slovenskom jazyku. Texty v iných jazykoch patria do inojazyčných portálov Wikizdrojov alebo na viacjazyčný portál Wikisource. Kritérium treba vykladať voľne, zahrnuje napríklad aj texty v historickej forme slovenského jazyka, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do inojazyčných portálov (najmä český).

Príklady[upraviť]

 • literárne texty – knihy, poviedky, poézia
 • faktografické texty – úradné záznamy, listy, prepisy zvukových nahrávok, vedecké práce
 • texty piesní

Čo do Wikizdrojov nepatrí?[upraviť]

 1. Wikizdroje nie sú portál pre ambicióznych autorov. Neumožňujú zverejňovať vlastnú tvorbu, ktorá ešte nebola publikovaná inde. Výnimkou z tohto kritéria sú preklady z iných jazykov. Zdrojové texty však musia spĺňať primárne a sekundárne kritérium na zaradenie do Wikizdrojov, a preklad samotný nesmie byť chránený autorskými právami alebo musí mať voľnú licenciu. Taktiež náučné texty patria do Wikibooks.
 2. Wikizdroje nie sú propaganda. Neprijímajú texty komerčného charakteru ani demonštrácie politického názoru. To sa samozrejme netýka historických textov, ak nemajú priamy súvis so súčasným dianím alebo komerciou.
 3. Wikizdroje nie sú redakčný systém. Nepovoľujú prácu na uložených dokumentoch, nie sú prostriedkom spolupráce viacerých autorov na jednom diele, priebežnú tvorbu vyvíjajúcich sa a meniacich sa textov, zoznamov, komentárov a iných nedokončených prác.

Príklady[upraviť]

 • vlastná tvorba
 • reklama
 • politická propaganda
 • texty na ktorých sa pracuje