Vyhlásenie VPN prečítané na mítingu na námestí SNP 22. 11. 1989

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Vyhlásenie VPN prečítané na mítingu na námestí SNP 22. 11. 1989
Licencia PD SK

Citované podľa: Keď sme brali do rúk budúcnosť (Archa Brat. 1990)


Občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu

vznikla na pôde MO Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Združuje aktivistov a signatárov z radov slovenskej vedeckej a kultúrnej obce, ochranárov, novinárov, spisovateľov, robotníkov a zamestnancov — občanov, ktorí odmietajú násilie v politickom, kultúrnom a verejnom živote.

Prvé vyhlásenie iniciatívy, rozhodne odmietajúce násilie v pražských uliciach a žiadajúce očistu verejného života od stalinistov a ich metód, podpísalo vyše 8 tisíc občanov. VPN verí, že prerastie do celospoločenského hnutia proti všetkým formám násilia v našom živote.

Pracovný koordinačný výbor tvoria: M. Cipár, maliar, Ľ. Feldek, spisovateľ, M. Kňažko, herec, J. Budaj, ochranár, F. Gál, prognostík, L. Snopko, dramaturg, E. Gindl, novinár, P. Zajac, literárny vedec, V. Kompánek, sochár, M. Bútora, sociológ, R. Sikora, maliar. Jednateľmi okrem nich sú: V. Mikula, kritik, P. Tatár, ochranár, M. Simečka, spisovateľ, M. Kusý, politológ, M. Žiak, spisovateľ, J. Kučerák, ekonóm, M. Filková, ochranárka, M. Porubjak, dramaturg, Bohuslav Kraus, architekt, Juraj Záriš. pedagóg, Jozef Jankovič, sochár, Alfréd Zimmermann, programátor. Iniciatíva je otvorená, aktivisti sa môžu prihlásiť denne od 17,00 hod. vo výstavnej sieni MO SZVU na Dostojevského rade 2 (Umelecká beseda pri starom moste) alebo na sekretariáte MV SZOPK na Markušovej 2.

Doteraz VPN zbiera podpisy proti násiliu, usiluje sa zabrániť incidentom pri pouličných demonštráciách, žiada prepustiť politických väzňov, žiada priestor v masmédiách a zabezpečenie technických zariadení na demonštrácie (dokument z 21. 11. 1989). VPN podporuje požiadavky študentov VŠ a SŠ celého Československa a stanovisko Občianskeho fóra. Bratislava 22. 11. 1989.