Vyhlásenie členov Slovenského národného divadla v Bratislave z 22. 11. 1989

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Vyhlásenie členov Slovenského národného divadla v Bratislave z 22. 11. 1989
Licencia PD SK

Citované podľa: Keď sme brali do rúk budúcnosť (Archa Brat. 1990)


Dňa 22. novembra 1989 sa členovia a zamestnanci Slovenského národného divadla rozhodli zaujať toto stanovisko k súčasnej spoločenskej situácii.

Jednou z prvých povinností človeka je zachovanie života, aj toho svojho. Ak nám ide o dôstojný život, o jeho naplnenie v zmysle ľudského poslania: slúžiť dobru, spravodlivosti a pravde, pokúsme sa o to všetci spolu na základe slobodnej voľby v hraniciach tej najhumánnejšej slušnosti a tolerancie. Bez hnevu, nenávisti, s láskou k blížnemu a k prírode, ktorej sme súčasťou. S úctou k minulosti, ale aj s plnou zodpovednosťou k budúcnosti. Začnime už raz pri čistom stole a čistej tabuli, bez nemorálnych kompromisov. Pokračujme z vlastne] podstaty národnej, historickej, pod spoločnou strechou československej vzájomnosti. Nech naše myšlienky majú dosť voľného priestoru, aby sme mohli žiť v pravde. Vytvorme spoločne takú republiku, v ktorej sa budeme všetci konečne cítiť doma ako plnoprávni občania v demokratickom socialistickom štáte, rešpektujúcom zásady politického pluralizmu. Pozrime sa objektívne a kriticky na našu minulosť a nebojme sa prehodnotiť rok 1968.

Zo všetkých síl protestujeme proti opakovanej zvoli, násiliu a brutalite, ktoré sa začali v marci 1988 v Bratislave a vyvrcholili v Prahe 17. novembra 1989. Siahnutie na osobnú slobodu, akékoľvek fyzické násilie pokladáme za neodvolateľný zločin proti ľudskosti. Žiadame, aby bola vytvorená zvláštna vládna komisia, ktorá vyšetrí, potrestá a verejne označí vinníkov pražského masakru a bude pritom dôsledne postupovať podľa československých právnych noriem.

Tieto udalosti sú logickým dôsledkom prehlbujúcej sa spoločenskej a politickej krízy. Chceme hľadať a nájsť východisko v celospoločenskom dialógu, z ktorého nemožno nikoho vopred vylúčiť. Na základe posledných skúseností chceme vyjadriť pochybnosť, či dnešné zloženie najvyšších straníckych a štátnych orgánov umožňuje nájsť pozitívne východisko. Preto sme sa rozhodli vstúpiť do týždenného protestného štrajku a ponúkame divadelné priestory pre širokú verejnú diskusiu.

Žiadame, aby sa týchto stretnutí s verejnosťou zúčastnili predstavitelia vedúcich straníckych a štátnych orgánov. K tomuto konaniu nás vedie predovšetkým naše hlboké presvedčenie, že môžeme žiť, pracovať a tvoriť jedine v spoločnom štáte.

Poznámka:

Stanovisko slovenských divadelníkov predniesla Magda Vašáryová. Vzišlo z aktívu, ktorý sa konal v SND o 14,00 hod., na ktorom slobodné rozhodovanie o konaní verejných diskusií v činohre, v opere aj balete vzali na seba umeleckí šéfovia.