Povedomie

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Já som pyšný, že som Slovák:
moje plemä ladné
sto millionov duší číta,
nad polsvetom vládne.
So slovenskou rečou prejdeš
štyri čiastky sveta:
Jeden brat môj palmy sadí,
druhý večné vidí ľady,
tretí morom lieta!

Já som pyšný, že som Slovák
ten môj jazyk zuní
jako spevy archanjelov,
jak šum morskej vlny.
Piesne naše: samá perla,
samý diamant jasný.
Naše báje tajné ráje,
z porekadiel múdrosť vlaje,
krása z našich básni.

Ja som pyšný, že som Slovák,
coky, kto ma haní!
kto zahasí blesky zory
rano na svitaní?
Kto vyčerpá vody morské,
strhne hviezdy jasné?
Marná by to bola snaha:
no márnejšia túžba vraha,
že náš národ zhasne!

Informácie projektu Wikisource:

Autor: Svetozár Hurban Vajanský. Názov diela: Povedomie. Vydanie: In: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 297. Sbierku usporiadal: František Bílý. Zdroj: Google Books (prístupné len z USA)