Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/88

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

Značňejšje ehibi tlače. Na Straňe 7 v poznam. slojí „z jara b. r." má stáť „z jara m.r." 13 v r. 7. zhora za slovmí „rozkvitau" má stáť , 23 v r. 12. zhora stojí „Češi" má stáť „Česi" a tak sa má aj inďe napraviť. 24 v r. 10. zhora stojí „zalmeňú" má stáť „zatmeňí." 33 v r. 2. zbora za slovom „ňje" má stáť „je." 37 v r. 5. zhora stojí „pohladňime" má stáť „po- hljadňime." 40 v r. 5. zhora stojí „predložeňím" má stáť „pre- ložeňím." 49 v r. 8. zhora stojí „ktoruo" má stáť „ktorje." 62 v r. 19. zhora stojí „vuoli" má sláť „vuole." 69 v r. 6. zdola za slovom „ale" má stáť „z". Druhje chibi ako dakďe dlhje koncovki v muzskích lokálach na pr. vekách, krokách, plodách, kmenách, ho- lubách mjeslo praviďelních krátkich: vekach, krokach, plo-" dach, kmenach, holuboch; potom dve dlhje silabi dakďe jedna za druhou u. pr. nárečjamí, mjestách, úprímňe mje- sto nárečjami, mjestach, úprimňe, ďalej co mjesto čo, Sloveňskí mjesto Slovenskí, Polski mjesto Polskí a to- muto podobnje a na ostatok poslovenčení pravopis v príkladach z reči Českej doveďeních si každí sám lahko napraví. Slovo sja- hať píše sa i cjahať i čjahať: všetko sa na Slovensku užíva; budúcnosť rozhodňe či sa každá forma a či len jedna užívať buďe. 55 55 55 «  55 55 55 55 W 5> 51 55 55 55 55 55 55 55