Kozácká

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Som voják od rodu, kozáčka mæ mala;
Nad mojou kolýskou zástava[1] mi stála;
     Zástava mi stála, trúby mi spievaly,
     Vítæza mi otca do boja volaly.
Hoj, letěly děti kozáckého rodu,
Letěly na vojnu za svoju slobodu.
     Věrný otcov koník sám sæ vrátil z boja:
     Zvædla mi od žiaľu dobrá mati moja;
Zvædla jako ruža, odlomená v kvetě:
Ostal malý Kozák sirotou na svetě —
     Zahynie na stěpi lipka sama jedna,
     A bez dobrých ľudí tá sirota biedna.
Nědala mně zhynúť ta moja rodina,
Vzali mnæ sirotu Kozáci za syna;
     Vzali si mnæ, vzali, za syna vlastného,
     Zo mnæ vychovali Kozáka švarného.
Hoj, dali mně oni ostrú šabľu k boku,
Dali mi koníka bystrého do skoku;
     Koníkom aby som Tatárov naháňal,
     Šabľou aby som ím hlavy o zem ráňal.
A mně ti pristalo v tom ích jasnom šíku,
Ako v čatě orlov mladému orlíku. —
     Som voják od rodu, něumrem v pokoji
     Umrem já vo svætom za svoj národ v boji.
Za jeho slobodu a za jeho slávu
Z dæky já položím mladú svoju hlavu. —
     Neumrem na slame, umrem ja na koni,
     Keď s koňa poletím, šabľa mi zazvoní;
Šabľa mi zazvoní, trúba zaspieva mi;
Vykopú mi jamu Kozáci šabľami,
     V tej jame večný muoj nocľah mi popravia,
     Kozácku zástavu na hrob mi postavia,
Kozácku zástavu svetu na znamenia,
Že tam vítæz Kozák slávno vzal skončenia.

  1. Prapor, korouhev.

Informácie projektu Wikisource:

Autor: Sámko Chalúpka. Názov diela: Kozácká. Vydanie: In: Kytice. Almanach. Praha: Kat. Jeřábková, 1859. s. 200–201.