460/1992 Zb./8. hlava

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ústava Slovenskej republiky
Preambula | 1. hlava | 2. hlava | 3. hlava | 4. hlava | 5. hlava | 6. hlava | 7. hlava | 8. hlava | 9. hlava

ÔSMA HLAVA[upraviť]

PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čl.149

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

Čl.150

Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.

Čl.151

Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácií prokuratúry ustanoví zákon.