460/1992 Zb./8. hlava

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Ústava Slovenskej republiky

Preambula1. hlava2. hlava3. hlava4. hlava5. hlava6. hlava7. hlava8. hlava9. hlava

ÔSMA HLAVA[upraviť]

PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čl.149

Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu.

Čl.150

Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky.

Čl.151

Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácií prokuratúry ustanoví zákon.