Záznam zo súkromného stretnutia časti česko-slovenských a maďarských delegátov v Komárne 11. 10. 1938

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Záznam zo súkromného stretnutia časti česko-slovenských a maďarských delegátov v Komárne 11. 10. 1938
Licencia PD SK

Komárno, 11. 10. 1938. 22.00

Dňa 11. 10. odpoludnia sdelili niektorí členovia maďarskej delegácie, že radi by večer posedeli s čs. delegátmi a expertmi v reštaurácii hotela Centrál pri pohári piva. Návrh bol prijatý a večer sa dostavili maďarskí delegáti a experti: plukovník Andorka, štábny kapit. Szentpéteri, štátny tajomník Pataky, vyslanec Wettstein, ministerský tajomník Hantos a Szegei Maszák. Z československej strany boli prítomní niektorí experti a dôstojníci.

Hovorilo sa v separátnych krúžkoch, niekde o veciach neutrálnych a čiste spoločenských inde však ihneď bola nadviazaná politická debata.

Maďari predovšetkým nijak netajili strach pred Nemeckom. Priznali sa, že zabranie Petržalky zo strany Nemecka ich veľmi prekvapilo(1). Nemecký tlak sa teraz obráti proti Maďarsku a tu bude treba uvažovať o dohode a o spoločnej obrane.

Maďari sú k tejto dohode ochotní, avšak len so Slovákmi, ktorých milujú, a nie s Čechmi ktorých nenávidia. Slováci by si mali dobre uvážiť a rozmyslieť, mali by sa odtrhnúť od Čechov a pripojiť k Maďarom, ktorí sú ochotní im zabezpečiť národné právo sebaurčenia, plnú samosprávu, všetko, čo si budú žiadať.

O Čechoch hovorili Maďari s opovrhnutím a s nenávisťou. Je to vraj národ zbabelý, falošný, nečestný a nepoctivý. So Slovákmi sa Maďari ľahko dohodnú.

Nato bola im zo strany slovenskej položená otázka, prečo nedajú potom Slovákom v Maďarsku ani len obecnú školu slovenskú a ostatné menšinové práva, keď tak majú radi Slovákov? Maďari odpovedali, že až sa dohodnú so Slovákmi vo veciach zásadných, i táto otázka bude riešená uspokojivým spôsobom a slovenská menšina v Maďarsku dostane svoje práva. Slovenskí experti odpovedali, že v minulosti Maďari veľmi často nedodržovali sľuby a zákony.

Proti tomu Slováci v Československu dostali skutočne práva a možnosť národného vývoja, školy, spolky, tlač a ostatné práva. Nato Maďari odpovedali, že proti tomu Slovensko bolo zaplavené Čechmi, školy a úrady sú české. I to je následok zločinnej maďarskej politiky z doby predvojennej - znela slovenská odpoveď - Slováci nemali škôl, nemohli si vychovať slovenských úradníkov a profesorov, preto museli zavolať zo začiatku Čechov na pomoc. Teraz sa už však vychováva slovenská generácia, ktorá prevezme svoje miesto vo verejnej správe na celej čiare.

Maďari tvrdili, že Slováci musia žiadať plebiscit. Tiso je iba nastrčenou figúrou Čechov a slovenský národ nestojí za ním. Tiež i ostatní členovia delegácie sú české figúry, hlavne Krno, ktorý na pražské komando diriguje Tisu. V pozadí sú české intrigy. Slováci sa musia vyslobodiť spod vplyvu Čechov.

Je treba - tvrdili maďarskí dôstojníci - vybudovať samostatnú slovenskú brannú moc. Pritom naznačovali skvelé existenčné možnosti pre slovenských dôstojníkov v maďarskej armáde.

Maďarské požiadavky musia byť splnené, ináč dôjde v Maďarsku k prevratu, moc prevezmú nacisti, ktorí budú klásť Slovákom horšie podmienky. Košice, samozrejme, patria Maďarom, o Bratislave je možná dohoda. Slováci neznajú silu maďarskej armády, ktorá je pre prípad potreby pripravená k nástupu na Slovensko. V prípade neúspechu maďarskej delegácie nikto nezadrží maďarskú armádu a potom bude tragédia Slovenska skoncovaná.

Táto maďarská návšteva mala byť zo strany čs. delegácie opätovaná dňa 13. 10. večer. K tomu však už nedošlo, pretože jednanie bolo zo strany Maďarov prerušené.

Pramene: AMZV ČR, PrS, kart. 61, fasc. 2, bez č. Kópia, strojopis.

Poznámky: 1. Nemecké jednotky 11. 10. 1938 obsadili Petržalku

Citované podľa[upraviť]

  • Ladislav Deák, Viedenská arbitráž 2. november 1938 Dokumenty I. (Matica slovenská Martin 2002)