Záznam z interného rokovania česko-slovenských expertov o maďarských územných požiadavkách v Komárne 11. 10. 1938

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Záznam z interného rokovania česko-slovenských expertov o maďarských územných požiadavkách v Komárne 11. 10. 1938
Licencia PD SK

11. október 1938, 14.00, Komárno.

Houdek: Zahájil schôdzu a zrekapituloval priebeh dopoludňajšieho jednania slovenských expertov. Odporučoval, že sa treba postaviť na určité stanovisko a podľa neho vypracovať slovenský návrh. Sám odporučuje, aby bola táto čiara podelená na určité sektory a bral sa ohľad pri j ej stanovení nielen na stanovisko národnostné, ale aby sa prizeralo na stanovisko hospodárske, strategické a dopravné.

Danihel: Odporučuje, aby touto konkrétnou prácou bola poverená redakčná komisia.

Zaťko: Pripomína, že boli určení štyria stáli experti, ktorí prevezmú úlohu túto čiaru vypracovať

Rapant: Upozornil, že nás síce Mníchovská dohoda viaže, ale neviaže nás berlínska interpretácia. Nemôžeme súhlasiť so stanoviskom maďarským, aby bola za základ vzatá štatistika z roku 1910. Československú štatistiku z roku 1930 zas nechcú uznať Maďari. Prijateľnejší by bolo vziať pre nás za základ neutrálny rok 1880. Musíme doviesť maďarský návrh a eventuálny návrh náš na spoločného menovateľa.

Droppa: Pripomína význam Dunaja a žiada, aby československá delegácia trvala na prístupe k Dunaju. Upozorňuje na incident, ktorý sa stal na československých lodiach v Budapešti, ké prístavný kapitán v Budapešti zadržal československé lode plávajúce na medzinárodnom toku Dunaja. Žiada, aby československá delegácia žiadala bezodkladné vybavenie tohto incidentu

Granatier: V Komárne ako za základ navrhuje toto: Mohlo by sa uvažovať, aby Maďarom bude postúpený Žitný ostrov s tým, že budú premiestnení slovenskí kolonisti, že bude Československu zabezpečený slobodný prístav v Komárne. Považuje za úplne vylúčené, aby sa bo možné zriecť Bratislavy. Ďalej sa môže považovať za základňu odstúpenie okresu Stará Ďala, Parkan, Želiezovce, časť lučeneckého a časť levického okresu. Keby sa veľmi naliehalo, mohli by sa pustiť Levice. Otázka ipeľského úseku môže ostať otvorená. Odstúpiť sa ďalej môže okres feledínsky, časť tornaľského, ovšem s tým, že sa musíme držať Plešivca. Bez námietok možno pustiť okres moldavský. Na východe by sa to týkalo okresu Kráľovský Chlmec. Musíme však držať trať Nové Zámky. Stratili by sme tu 15 - 20 slovenských dedín. Na druhej strane by to však mohlo byť rekompenzáciou za maďarské obce ako je Kálnica, Galanta at

Ing. Viest: Upozorňuje, že v každom prípade musíme držať trať Nové Zámky, pretože my potrebujeme, kdežto Maďari nie sú odkázaní ani na stanicu, ani na výtopňu. V Komárne budeme musieť žiadať slobodný prístav.

Granatier: Pripomína, že pri korektúre hraníc nemôže byť ani reči o Košiciach.

Zaťko: Musíme sa dohodnúť na objektívnom stanovisku. Okresy so 75 % maďarskou väčšinou pripadnú Maďarsku. Pričom sa bude pokračovať tak, aby severné časti, kde preváži živel slovenský, zostávali pri Slovensku.

Rapant: Dôvodí, aby pri tvorení a pri uplatnení našich návrhov argumentovalo sa len primcípom národnostným. Ostatné dôvody necháme si len pre seba.

Fábry: Maďarom nemôže pripadnúť celý Žitný ostrov. Nemecké obce okolo Bratislavy musia nám zostať. Upozorňuje, že treba pri ohraničovaní brať zreteľ i na bonitu pôdy. Po debate sa porada dohoduje na tom, aby bola určená pre ďalšiu prácu hlavných expertov táto generálna línia: Okresy so 75 % maďarskou väčšinou pripadnú Maďarsku. Hraničná čiara sa bude viesť tak, aby čo najmenej Maďarov zostalo v Československu a aby pri jej určení bol braný zreteľ na všetky podmienky hospodárske, komunikačné a iné. Takto berúc za základ štatistiku z roku 1930 priblížime sa vlastne k štatistike z roku 1880 a môžeme ju prezentovať Maďarom ako prijateľnú bázu.

Pramene:

AMZV ČR, PrS, kart. 61, fasc. 2, č. 143.437/38. Kópia, strojopis.

SNA, VDP MZV ČSR, kart. 2, fasc. MKRVSK, č. VII b, Kópia, strojopis.

Citované podľa[upraviť]

  • Ladislav Deák, Viedenská arbitráž 2. november 1938 Dokumenty I. (Matica slovenská Martin 2002)