Zákon čís. 1/1939 Sl. z. zo dňa 14. marca 1939 o samostatnom Slovenskom štáte

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Zákon čís. 1/1939 Sl. z. zo dňa 14. marca 1939 o samostatnom Slovenskom štáte
Zdroj Slovenský zákonník. Ročník 1939, čiastka 1, vydaná dňa 14. marca 1939, s. [1].
Licencia PD SK


Originálne znenie[upraviť]

1.
Zákon
zo dňa 14. marca 1939
o samostatnom Slovenskom štáte.

Slovenský snem usniesol sa na tomto zákone:

§ 1.

Slovenská krajina vyhlasuje sa za samostatný a neodvislý Slovenský štát. Snem Slovenskej krajiny pretvára sa na zákonodarný snem Slovenského štátu.


§ 2.

Až do vydania ústavy Slovenského štátu celá vládna a výkonná moc je v rukách vlády, ktorú menuje predsedníctvo Snemu.


§ 3.

Všetky doterajšie zákony, nariadenia a opatrenia ostávajú v platnosti so zmenami, ktoré vyplývajú z ducha samostatnosti Slovenského štátu.


§ 4.

Vláda sa splnomocňuje, aby cestou nariadenia vykonávala všetko, čo je v prechodnom čase potrebné na udržanie poriadku a na zabezpečenie záujmov slovenského štátu.


§ 5.

Zákon tento nadobúda účinnosti dnešným dňom a splní ho vláda.


Dr. Sokol v. r.[1]
Dr. Tiso v. r.[2]
Dr. Tuka v. r.[3]       Čatlóš v. r.[4]
Dr. Ďurčanský v. r.[5]       Sivák v. r.[6]
Sidor v. r.[7]       Dr. Pružinský v. r.[8]
Stano v. r.[9]       Dr. Fritz v. r.[10]
Medrický v. r.[11]

Zdroj a poznámkový aparát[upraviť]

Citované podľa[upraviť]

 • Zákon čís. 1/1939 Sl. z. zo dňa 14. marca 1939 o samostatnom Slovenskom štáte. Slovenský zákonník. Ročník 1939, čiastka 1, vydaná dňa 14. marca 1939, s. [1].

Poznámky[upraviť]

 1. Martin Sokol
 2. Jozef Tiso
 3. Vojtech Tuka
 4. Ferdinand Čatloš
 5. Ferdinand Ďurčanský
 6. Jozef Sivák
 7. Karol Sidor
 8. Mikuláš Pružinský
 9. Július Stano
 10. Gejza Fritz
 11. Gejza Medrický