Vyznanie. Vystúpenie podpredsedu vlády SR Jozefa Kučeráka na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rady VPN 6. 3. 1991

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Vyznanie. Vystúpenie podpredsedu vlády SR Jozefa Kučeráka na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rady VPN 6. 3. 1991
Licencia PD SK

Citované podľa:

denník Verejnosť 7. 3. 1991


Asi si pomyslíte, že som blázon. Vonku kričia ľudia „nech žije Mečiar, nech žije Kňažko“, môžu nás ukameňovať. A ja napriek tomu sa odvážim hovoriť to, čo nikto vlastne dosiaľ nemal odvahu povedať. Bude to do určitej miery moja osobná výpoveď, pretože na všetky javy a udalosti sa človek pozerá cez určitý osobný postoj, cez svoj hodnotový systém a cez vlastné hodnotenie faktov. Hovorilo sa o tom a viacerí mi hovorili, že som sa správal vlani inak, koncom roku inak a tohto roku zase inak. Ale ja si kladiem otázku tiež inak. Zmenilo sa moje hodnotenie udalostí, alebo sa zmenilo prostredie okolo mňa?

Ja som prišiel do Federálneho zhromaždenia s hodnotami, s určitými postojmi, ktoré som si vypestoval za mnoho rokov. Tie hodnoty boli asi také, že som bol vždy proti totalite, proti diktatúre, že som bol za demokraciu, ale za demokraciu osôb, alebo za demokraciu, v ktorej sú osoby zodpovedné konkrétnym skupinám, ktorí ich volia, a ktorí ich posielajú do funkcií, a nie anonymnému davu a národu, alebo ľudu. Toho sme už zažili dosť. Prišiel som tam s postojom, že jednoznačne som za federáciu. A prišiel som tam tiež s úmyslom, že budeme postupovať demokratickými metódami.

A bol som rád, že môžem spolupracovať s takým razantným politikom, ako je pán Mečiar. Pána Mečiara som podporoval v spore Mečiar- Andráš. A keď pán Mečiar podal demisiu a naozaj 48 hodín ho nebolo, tak som naozaj navrhol ministrom, aby sme ho vyhľadali, aby sme za ním zašli, pretože bol sám a povedali, že v tomto spore ho podporujeme. Nie je pravda, že Koordinačné centrum VPN chcelo jeho demisiu. My sme ho jednoducho podporili preto, aby ho neodvolali. Ako viete, koordinačné centrum neodvoláva, odvoláva predsedníctvo SNR.

DESAŤ MINÚT ROZPADU

Viete dobre, že prišli potom problémy s kompetenciami. Aj do týchto udalostí som sa zapojil iniciatívne s presvedčením, že je to důležitá vec i pre našu ekonomickú reformu. A stále to považujem za užitočné, i keď niektorí kritici stále hovoria o federálnej vláde, že sme to skomplikovali. Ja s tým nesúhlasím. Keď boli kompetenčné spory, a keď bola určitá vyhrotená situácia, tak sme sa stretli predsedníctvo slovenskej vlády a predsedníctvo českej vlády. Pán Mečiar bol v priebehu 10 minút ochotný súhlasiť s rozpadnutím federácie. Prijímal som to ako určitý fakt, alebo určitú chybu, ktorá sa dá napraviť, ale už ma to prvýkrát zamrzelo, že niečo, taká hodnota, v ktorej tu žili ľudia 70 rokov, že sa tak ľahko pustí. A ešte nepríjemnejšie som sa cítil, keď to pán Pithart vyhlásil v televízii a zo slovenskej strany sa povedalo, že Pithart klame. Nie Pithart klamal, my sme klamali. Pithart hovoril pravdu.

Budem hovoriť tak, ako problémy vyvstávali., keď sme sa vrátili z Prahy , tak som upozorňoval na Slovenskej rade VPN, že by som bol nerád, keby sa federácia rozpadla čo len na jednu sekundu, pretože z tej sekundy sa môže stať 10-2O rokov a ocitneme sa kdesi na kraji východnej Európy. Tým sa netajím a môžete ma akokoľvek kritizovať, ale ako ekonóm viem, že by sa to skončilo tragicky pre našu ekonomiku a pre slovenského občana.

Keď sme sa teda vrátili po vyriešení určitých kompetenčných sporov, keď sa schválil kompetenčný zákon, tak som si myslel, že sa situácia upokojí a že sa začneme venovať našej práci naozaj v prospech našich občanov. -sporov, keď sa schválil tak som si myslel, že sa začneme venovať v prospech našich občanov, našej ekonomiky. Ale to som sa mýlil. Konflikty sa začali znovu. To bolo neustále napádanie federálnej vlády, jednotlivých osôb, Federálneho zhromaždenia, federálnych poslancov, ktorí nášmu premiéroví začali zavadzať. Dokonca sa vyjadril v novinách, že Federálne zhromaždenie mu prekáža v jeho práci. No tí poslanci boli zvolení predsa občanmi, je to demokraticky zvolená inštitúcia. Možno obviniť demokraticky zvolených poslancov, že niekomu prekážajú v práci? A ak prekážajú, musíme si na to zvyknúť. To predsa patrí k demokracii.

Týchto problémov, ktoré sa týkali ekonomiky, bolo viacero. Konflikt s plynovodom bol prehnaný, miliardy len tak lietali vo vzduchu, a nebola to pravda. Robotníci z tranzitného plynovodu prišli za mnou a povedali, že oni sa nechcú rozdeliť a že tie miliardy - to nie je pravda, ale báli sa to uverejniť, aby sa im niečo nestalo. A nakoniec problémy s plynovodom sa vyriešili bežne, pokojne, bez vyvolávania konfliktov. A tak isto sme vyriešili aj problém ropovodu.

Prišiel známy reštitučný zákon. Federálna vláda navrhla dáky zákon Federálnemu zhromaždeniu. Bolo treba o ňom debatovať, mohlo sa to riešiť dialógom. Náš pán Mečiar v televízii vyhlásil slovenskému národu predstavu, akoby nás federálna vláda chcela okradnúť a dať nám sem na Slovensko Pálfyho. To vôbec nie je pravda.

Keď sme zasadali k tomuto návrhu, tak srne vychádzali z údajov, ktoré sme mali k dispozícii. Myslím si, že to stanovisko bolo primerané, aj keď bolo tvrdé voči federálnej vláde. Ale keď sme dostali fax z federálnej vlády, ako vyzerá definitívny návrh federálnej vlády, tak som osobne poslal pánu Mečiarovi žiadosť, že navrhujem, aby sa slovenská vláda znovu stretla a prehodnotila svoje stanovisko, pretože návrh federálnej vlády sa v troch bodoch úplne stotožňuje s našimi požiadavkami a iba v jednom nie úplne, ale aj o ňom možno diskutovať. Ešte stále nebolo neskoro. Lebo ešte chýbalo do hlasovania 6 hodín. Večer sa hlasovalo vo FZ a boli by sme prispeli k upokojeniu situácie, pretože tu konflikt naozaj vznikol.

Keď som bol deň alebo dva predtým na zhromaždení družstevných roľníkov, tak vstal jeden roľník a hovorí, že on to chápal ako výzvu do boja, že im niekto chce vziať pôdu a vrátiť ju Pálfymu. Vieme si vôbec predstaviť, čo urobí také vyhlásenie na televíznej obrazovke?

PRIŠLI TOPOĽČANY

V Topoľčanoch na základe vlastnej skúsenosti som naznačil v diskusnom príspevku, že nie som za to, aby sa zlučovali funkcie. Povedal som to neosobne, nekritizoval som nikoho. Ale stále si myslím ako princíp, že moc sa nemá sústreďovať, že sa sústreďovať nesmie. História už na to doplatila niekoľkokrát a vždy sa to robilo v dobrom úmysle, že sa moc zverí dôveryhodným osobám, ktoré majú našu dôveru, a ktoré budú jednoznačne pokračovať v správnej a dobrej politike. Nikdy sa to neuskutočnilo. Vždy došlo k zvratu, k totalite. A na to by sme si mali dávať pozor a zvlášť tí, čo ste mladší.

Pán Mečiar, v Topoľčanoch ste povedali tri klamstvá, tri ekonomické klamstvá: Že Česi nám pohrozili, že nám nedajú uhlie. Vôbec to nie je pravda, naopak hrozí konkurencia českého uhlia. Povedali ste, že nám odmietli a pohrozili, že nám nedajú elektrinu. Na papieri je, že nám potvrdili všetky objednávky na všetky štvrťroky na leto i na zimu 1991. Pred tristo ľuďmi ste povedali, že znevážili (Mladá Boleslav) prácu VSŽ. To nie je zneváženie, to sú normálne obchodné vzťahy medzi podnikmi a mimochodom, VSŽ z toho nemajú žiadne problémy, pretože odberateľov majú. A na to si budeme musieť zvyknúť, aj keď možno slovenské podniky prestanú odoberať niečo od slovenských podnikov.

Tieto konflikty napríklad pokračovali tým, že slovenská vláda jednoducho odmietla návrh federálnej vlády na zvýšenie cien tepla a energie. Ja viem, je to je nepríjemný návrh. Ale federálna vláda si predsa nevymyslela tieto ceny pre nás, to sú záležitosti našej slovenskej ekonomiky, keď to federálna vláda prestane dotovať, budeme si to musieť dotovať my zo slovenského rozpočtu. Však to sú naše ceny, naše teplárne, len treba tam naozaj prerátať, o koľko by sa tie ceny mohli zvýšiť a ako to prestať dotovať. Ale nemôžeme jednoducho zamietnuť návrh federálnej vlády a nedať k tomu ani len návrh, zdôvodniť, ako by sa to dalo uskutočniť, či v etapách, v koľkých etapách a podobne. Až na druhý raz, keď sme sa stretli, že urobíme vlastné prepočty.

PROBLÉM ÚSTAV

Myslím si, že o ústave budú hovoriť tí, ktorí sú do toho zasvätenejší. Ale musím vám povedať, že zase je tu určitý katastrofický scenár. Niektorí ľudia, ktorí pracovali na ústave v skupine, prestali v nej pracovať; prišli za predstaviteľmi Slovenskej rady VPN a jeden z nich povedal, že nie je ochotný na tom pracovať, pretože je to bianco ústava, kde možno dosadiť všetko, aj Slovenský Štát aj prezidenta, čokoľvek. Tá ústava, že vôbec neakceptuje princíp federácie. Ale čo je horšie, jeden z týchto právnikov povedal, že on odhaduje katastrofický scenár. Teraz to podávam z druhej ruky a je otázne, čí ten človek hovoril pravdu, alebo nie. Povedal asi toto: Prestal som pracovať na tej ústave, pretože sa hrozím toho, že náš predseda vlády raz predstúpi večer pred národ a povie mu asi toto: Slovenský národ, ja vám tu predkladám ústavu, Česi sa nevedia dohodnúť, aj tak nás okrádajú o rôzne veci, a preto tu máte moju ústavu. A viete. Čo by sa stalo, keby tak bolo kolovalo medzi slovenským národom, že je variant ústavy, ktorý predkladá predseda vlády tomuto národu? Že by sa znovu začalo skandovať po uliciach, že my sme za takúto ústavu a nie za inú, že by nastala podobná situácia ako s jazykovým zákonom? A preto aj chápte ako pochopiteľný akt, že pán Plank odovzdal predsedovi SNR oficiálne tú verziu, ktorú spracovávala komisia SNR.

KAZETA

Je teda celkom pochopiteľné, že na ministerských kluboch, kde sedí 15-20 ľudí padla otázka, či by nebolo predsa len potrebné, aby pán Mečiar konzultoval určité veci do nedeľných príhovorov práve so Slovenskou radou VPN, s predstaviteľmi hnutia. Predsa zastupuje (zastupoval - pozn. red.) určité hnutie a nemožno vyvolať konflikty len tak v televízii. A tam padla aj veta, že možnože už je to nahráte a možnože je to už aj na kazete. Ale žiadny člen tohto ministerského klubu nenavrhol žiadnu cenzúru a záver z tohto bodu bol ten, že sa pán Gál osobne spojí s pánom Mečiarom a prekonzultuje to, čo asi pravdepodobne bude hovoriť v nedeľu. Je obdivuhodné, že v nedeľu prišiel do televízie aj pán Kňazko, minister medzinárodných vzťahov, ktorý nikdy do televízie nechodí na príhovory, a je obdivuhodné, že v krátkom dvojhodinovom čase si dokázal urobiť politický prejav pre celý slovenský národ. A je obdivuhodné, ako sám hovoril, že si to pripravil sám, s nikým to nekonzultoval, ako dokázal preniesť vnútorný problém celého nášho hnutia pre slovenský národ a destabilizovať našu situáciu. Namiesto toho, aby počkal a poradil sa tu s vami. Pretože vy ste reprezentanti VPN na celom Slovensku. Svoj osobný záujem povýšil nad záujmy hnutia a dovolil si zdehonestovať všetky výsledky topoľčianskeho snemu.

EKONOMICKÉ ZÁKULISIE

Ďalej čo sa mi nepáčilo v našich tendenciách, hlavne vo vláde, to sa týka určitých aspektov ekonomickej reformy. Zdá sa mi, že tam prevažuje akýsi extrémny charakter posudzovania národných javov. Ja ako ekonóm viem, že národný aspekt je jeden z dôležitých aspektov života človeka, spoločnosti, ale nemožno ho nadraďovať nad nič iné. Pretože ekonomická reforma, ktorá spočíva v prechode k súkromnému vlastníctvu, k trhu, k liberalizácii, ku konvertibilite, tá sa zakladá na občianskych slobodách, kde národný aspekt je len jeden. Ale neustále zdôrazňovanie národného vedie nakoniec k národnému socializmu a s národným socializmom dobré skúsenosti nikdy neboli a ani nebudú. Žiaľ, nie je náhodné že pán Igor Cibuľa (komentátor „nezávislého" vládneho denníka Národná obroda - pozn. red.) hneď po topoľčianskom zjazde rozdelil našu scénu, politickú scénu i scénu VPN na určité dve časti a mňa hneď priradil doprava k pravičiarom a pána Mečiara zaradil skôr k tým, ktorí majú zmysel pre sociálne stránky, ktoré sú blízke KDH. Je to zvláštne. Ale pán Mečiar, nehnevajte sa na mňa. nie je náhoda, že pána Cibuľu vídavam vychádzať od vás a deň predtým vychádzal od vás, aj som ho pozdravil. Snažil sa ma nevidieť, aj som vedel, čo bude publikované asi o deň, dva. Takisto viem, že chodí na konzultácie pán Kočtúch, ale s pánom Kučtúchom sú ďalší predstavitelia Nezes-u, takzvaných nezávislých ekonómov Slovenska, kde jeden z čelných predstaviteľov, mimochodom dvadsať rokov prekladal Marxa a dával to študentom, a teraz chce dávať nezávislé rady. A medzi tými nezávislými radami je jedna z rád, ktoré si môžete prečítať vo Verejnosti, že treba volať odbory k tomu, aby protestovali proti federálnej a sociálnej reforme, ktorá dolieha takto na Slovensko. Toto je prosím, jedna z požiadaviek Nezes-u a vy, pán Mečiar, ste nariadil pánu Filkusovi, aby sme si sadli za stôl a diskutovali o ekonomickej reforme s Nezes-om. S Nezes-om, od ktorého sa treba dištancovať.

AKO TO BOLO

A teraz prejdem k metódam práce. Asi v novembri, alebo decembri ma začalo veľmi prekvapovať, že pán Mečiar má určité informácie o niektorých členoch vlády, že spolupracovali so Štátnou bezpečnosťou. A keď som sa dozvedel, ako neznalý človek, o týchto problémoch spolupráce, že vlastne údaje o tom sú veľmi tajné, dokonca prísne tajné, že s nimi nemožno manipulovať a že vyzradenie je porušenie určitého tajomstva, tak som bol prekvapený, že, pán Mečiar, vy viete o dvoch členoch vlády, ktorí majú záznamy zo spolupráce s ŠtB. Dokonca, myslím, že to bolo v decembri, sme sedeli podpredsedovia vlády vo vašej miestnosti, keď ste si zavolali týchto dvoch ministrov. Vopred ste povedali: najprv si zavoláme toho, ktorý bol agentom a ktorý dostával peniaze. Ten človek prišiel a plakal tam. Ten človek je tu, sedí medzi nami. A keď som povedal, že to sú metódy vydierania, tak ste urobili zo mňa v televízii malého chlapca. Že sa ja mám ospravedlniť. Vydieranie nie je len peňažné, vydieraním je aj psychické deptanie. Potom ste zavolali toho druhého, o ktorom ste tiež vedeli, že spolupracuje s ŠtB. Až v januári 1991 ste povedali aj mne, že vraj mám nejaký záznam o spolupráci s ŠtB. A tak som si začal uvedomovať, že aké to sú metódy práce? O dva týždne na to ste mi povedali, že je to overené a že nie som spolupracovníkom, že to odo vyvrátené. To bolo v januári, ale je zaujímavé, že dva dni po Topoľčanoch kde som vystúpil, som dostal list, ktorý išiel cez Úrad vlády, že sú údajne informácie o mojej spolupráci s StB, a tak ďalej, aby som sa k tomu vyjadril. Ten list som dal k dispozícii novinárom. Načo bolo treba spochybniť mňa, mesiac po tom, ako sa povedalo, že nemám spoluprácu? Dva dni po topoľčianskom sneme? Aby si to precitali všetci úradníci v Úrade vlády, cez ktorý to išlo. Nezneistel ste ma. Odpovedal som jednoducho, že túto informáciu viem od vás a ja som ju vedel iba od vás a žiadny Fedor Gál vám túto informáciu nedal. To bola zase snaha obviniť Fedora Gála, že je donášačom vôbec. A ten človek, ktorý vám tú informáciu dal, má vážne postavenie a má právo vám tú informáciu dať. A ten človek sedí tu v tejto miestnosti. (Predseda SNR F. Mikloško, ktorý to vzápätí vysvetlil - pozn. red.) V tom liste, kde ste povedali, že Fedor Gál vám tú informáciu dal, bol úmysel pošpiniť Fedora Gála, nič viac. Večer, keď prišiel predseda SNR za vami aj so mnou, tak predseda SNR povedal, aby sa v týchto praktikách nepokračovalo. Vy ste sa vynašli, pán Mečiar. Povedali ste, že tieto listy posielate každému členovi vlády, aby dal čestné prehlásenie, že nespolupracoval s ŠtB. Po prvé, to nie je v právomoci predsedu vlády, aby si dával písomné svedectvá o tom, či spolupracovali s ŠtB, alebo nie, a po druhé, takýmto spôsobom sa nedáva žiadosť, či spolupracoval, ako to prišlo mne. Že sú pochybnosti o mojej spolupráci. Napísala by sa normálna žiadosť, kde by sa napísalo: Vyjadrite sa k tomu, ako a či ste spolupracovali s ŠtB. Možno sa spýtate, prečo som nevystúpil s týmito vecami skôr. Viete, ako to býva. Raz to príde, a my sme sa stále snažili, všetci tu chodíme na tú Jiráskovu a sedíme tu každý piatok naozaj 20-25 ľudí, aby sme postupovali tolerantne, aby sme tieto veci nevynášali na verejnosť a čakali sme poctivo 5-6 týždňov, kým sem príde pán Mečiar, aby sme si to povedali otvorene. Ale vždy sa povedalo, nedá sa to otvoriť, lebo pán Mečiar tu nie je. Ale pán Mečiar sem nechcel chodiť. Na vláde sa takéto problémy neriešia, na to je pôda hnutia. Kde sa to teda malo riešiť? Keď pán Mečiar sem nechodil, ani pán Kňažko a my sme žili v týchto podmienkach.

PROBLÉM FEDERÁCIE

Rúti sa nám systém, ekonomická reforma sa pohýna kdesi k zatuchlým osobnostiam a my si to nemáme ako riešiť, lebo pán Mečiar nepríde na Jiráskovu. On to nepovažuje za potrebné, lebo jemu hnutie, ktoré nazve KC, prekáža. Ale potom, ako pán Kňažko vyšiel s tým von ako prvý, už sa nedalo čakať. Pretože nemožno ustupovať lži. Raz treba začať hovoriť pravdu, i za tú cenu, že títo tu (demonštranti pod oknami KC VPN - pozn. red.) začnú hádzať kamene. Pretože pravda je dôležitejšia, ako nejaká túžba po moci alebo funkciách. Stále si myslím, že tu došlo k zneváženiu reprezentantov snemu, pretože akákoľvek osobnosť v akejkoľvek funkcii sa musí opierať o hnutie, nemôže sa od neho odpútať a nemôže sa odvolávať na to, že ona slúžila národu, ľudu. Ona slúži tu, tomuto hnutiu. Nech je to ktokoľvek a tomuto hnutiu sa musí zodpovedať. A nakoniec ešte prijmite moje vyznanie, že nie som ochotný robiť vo vláde, ktorá smeruje k rozpadu federácie, nie som ochotný robiť vo vláde, kde sa používajú tieto metódy, nie som ochotný robiť vo vláde, kde ekonomická reforma naozaj smeruje k národnému socializmu starých pánov, ktorí neboli uznaní v roku 1968 a nie som ochotný robiť vo vláde, kde plačú ministri.