Vystúpenie Milana Kňažka v Slovenskej televízii 3. 03. 1991

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Vystúpenie Milana Kňažka v Slovenskej televízii 3. 03. 1991
Licencia PD SK

Citované podľa: denník Pravda 4. 03. 1991

Bratislava (PA) - Televízny program S1 včera sľuboval v tradičnom čase tradičný príhovor predsedu vlády SR. Prišlo však prekvapenie. Na obrazovke sa namiesto V. Mečiara objavil minister Milan Kňažko a povedal:

V týchto chvíľach sa k vám mal prihovárať premiér slovenskej vlády pán Vladimír Mečiar. Bol som svedkom udalosti, ktorú vám opíšem a vysvetlím, prečo dnes na obrazovke nevystupuje. Dnes o 16.30 h prišiel premiér Mečiar do Slovenskej televízie, aby nahral svoj obvyklý nedeľný príhovor. Sprevádzal som ho. Pred budovou Slovenskej televízie ho vítal riaditeľ Slovenskej televízie, šéfredaktor Televíznych novín, tlačový tajomník predsedu vlády a ďalší pracovník televízie. Ešte pred vstupom do objektu sa pán premiér opýtal riaditeľa televízie, či je pravda, že v piatok na Koordinačnom centre VPN dostal za úlohu byť prítomný na nahrávke príhovoru predsedu vlády a túto nahrávku dať hneď k dispozícii KC VPN. Pán riaditeľ priznal, že takúto úlohu dostal. Keď sa ho premiér slovenskej vlády opýtal, aké je jeho stanovisko, považoval vec za nemorálnu, neetickú, ale napriek tomu koordinačnému centru sľúbil, že úlohu splní. Za týchto okolností premiér vyhlásil, že nemôže v televízii vystúpiť, ak má byť jeho prejav cenzurovaný. Premiér upozornil pána riaditeľa Zemana, že jeho počínanie je v rozpore s etikou, demokratickou politikou aj s úlohami i postavením riaditeľa televízie.


Milí priatelia,

skúsme sa zamyslieť nad tým, kto začína hrať úlohu novodobého cenzora. Kto hovorí dnes o kumulovaní moci, o takzvanej silnej ruke a takzvanej integrite hnutia.

Kto sa stavia do pozície bývalého ústredného výboru komunistickej strany a osobuje si právo rozhodoval, a neniesť pritom ústavnú a politickú zodpovednosť. Kto sa pokúša oddeľovať právomoc od zodpovednosti. Kto robí z ministrov slovenskej vlády iba akýchsi úradníkov štátnej správy.

Po celoslovenskom sneme mnohí funkcionári VPN tvrdia, že síce prišlo k istej názorovej diferenciácii, ale integrita hnutia zostala zachovaná. Chcel by som zdôrazniť, že diferenciácia názorov prebieha už dlhé mesiace a v žiadnom prípade nemožno hovoriť o jednoliatosti či jednomyseľnosti hnutia VPN. Tieto pojmy mi pripomínajú smutne známu stranícku disciplínu z obdobia vlády predchádzajúceho režimu. Zásadný spor v hnutí VPN spočíva v prístupe k suverénnej slovenskej politike. Premiér Mečiar je zástancom svojprávnej slovenskej politiky a túto cestu pokladá za jedinú možnosť, ako sa stať partnerom vlády Českej republiky a vlády federálnej. Koordinačné centrum VPN a jeho sympatizanti sú len realizátormi koncepcií niektorých politických reprezentantov federálu. Keď hovorím o federále, uvedomujem si, že je to len krycí názov pre niečo, čo aj po kozmetických kompetenčných úpravách zostáva naďalej byrokratickým centralistickým dedičstvom posledných dvadsiatich rokov. Koncepcia svojprávnej slovenskej politiky rešpektu úcej špecifiká Slovenska je prívržencami tohto prúdu VPN demagogicky označovaná ako nacionálny populizmus.

Dnešná smutná skúsenosť s existenciou cenzúry, na ktorú si osobuje právo akési politbyro vo vzťahu k predsedovi slovenskej vlády, ma donútila k tomu, aby som sa verejne dištancoval od takýchto postupov.