Vyhlásenie 10 politických strán s požiadavkou "jazykového zákona bez výnimky" zo 14. 08. 1990

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Vyhlásenie 10 politických strán s požiadavkou "jazykového zákona bez výnimky" zo 14. 08. 1990
Licencia PD SK

Citované podľa: Verejnosť 16. 8. 1990)

Spoločné vyhlásenie slovenských politických strán a hnutí zo dňa 14. 8. 1990 zvolané z iniciatívy Nezávislej strany Slovákov a SNS.

Na stretnutí boli zastúpení: Nezávislá strana Slovákov, Slovenská národná strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenské národnodemokratické hnutie, Národnoliberálna strana, Slovenská strana ľudová, Strana slobody, Strana kresťanskej demokracie, Strana národnej prosperity, Sociálnodemokratická strana na Slovensku (ako pozorovateľ) a prijali nasledovné vyhlásenie:

  1. Nesúhlasíme so závermi stretnutia predstaviteľov VPN a OF v Trenčianskych Tepliciach, ktoré bolo prezentované ako rozhodnutie dvoch národných vlád týkajúce sa budúceho štátoprávneho usporiadania Slovenskej a Českej republiky.
  2. Budúcnosť Slovenska vidíme vo vytvorení svojbytnej, zvrchovanej a nezávislej Slovenskej republiky.
  3. Odmietame návrh zákona SNR o voľbách do samosprávy obcí založený na väčšinovom volebnom systéme. Žiadame uplatniť pomerný volebný systém.
  4. Žiadame okamžité prijatie Zákona SNR o slovenčine ako o štátnom a úradnom jazyku na území Slovenska bez výnimky. V prípade neakceptovania tejto požiadavky vyhlasujeme na deň 6. októbra 1990 celonárodný manifestačný protest.
  5. Žiadame o neodkladné prijatie ústavy SR, ktorá bude plne vyjadrovať svojbytnosť, zvrchovanosť a nezávislosť Slovenska. V tomto prípade federálnu vládu považujeme za zbytočnú.
  6. História slovenského národa je sústavne deformovaná a zámerne znevažovaná niektorými politickými stranami v Českej republike, ako o tom svedčí aj článok o A. Hlinkoví „Spomienka na vraha", uverejnený dňa 20. júla 1990 v pražskom denníku Svobodné slovo, ktorý vydáva Československá strana socialistická a proti ktorému rozhodne protestujeme.
  7. Na celom území Slovenska obnoviť názvy ulíc a námestí, ktoré boli pomenované po národných buditeľoch vrátane významných politických dejateľov, medzi ktorých patril aj Andrej Hlinka. Politické strany, ktoré sa stretli dňa 14. augusta 1990 oficiálne pozývajú na celonárodnú spomienku na Andreja Hlinku, ktorá bude 25 a 26. augusta 1990 v Ružomberku. Pri príležitosti 52. výročia smrti Andreja Hlinku odhaliť pamätnú tabuľu a bustu Andreja Hlinku na budove rímskokatolíckej fary v Ružomberku a v Černovej.

Vyzývame ďalšie politické strany a hnutia. ktoré súhlasia s našim vyhlásením, aby sa k nemu pripojili.

Pramene: ČSTK 14. 08. 1990