Výzva občanov zo zhromaždenia 22. 11. 1989 na námestí SNP v Bratislave predsedovi vlády SSR, prečítaná Jánom Budajom

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Výzva občanov zo zhromaždenia 22. 11. 1989 na námestí SNP v Bratislave predsedovi vlády SSR, prečítaná Jánom Budajom
Licencia PD SK

Citované podľa: Keď sme brali do rúk budúcnosť (Archa Brat. 1990)


Vedení snahou povedať definitívne nie akémukoľvek násiliu a odvrátiť krízové javy vo všetkých oblastiach nášho života pripájame sa k hnutiu českých občianskych iniciatív a prijímame túto rezolúciu, ktorou požadujeme:

  1. Zmeňte svoje stanovisko k brutalite 17. 11. 1989 v Prahe.
  2. Nech okamžite odstúpia všetci zodpovední politici, ktorí sú úzko spätí so stalinizmom, neostalinizmom a sú politicky zodpovední za stagnáciu, represie a úpadok našej spoločnosti.
  3. Žiadame dôsledné prehodnotenie pokusu o reformu našej spoločnosti, ktorej dôsledkom boli udalosti rokov 1968—1969. Otvoriť diskusiu o vstupe vojsk do Československa v auguste 1968.
  4. Žiadame politicky a právne rehabilitovať všetky osoby nespravodlivo prenasledované a umožniť im vstup do verejného a politického života. Prepustiť všetkých politických väzňov. Slobodu Čarnogurskému.
  5. Žiadame prijať dlho odkladaný zákon o zhromažďovaní a spolčovaní. Žiadame reformu volebného systému na demokratických princípoch.
  6. Je potrebné zákonne zaručiť účasť občanov a organizácií pri navrhovaní kandidátov a pri kontrole priebehu volieb.
  7. Žiadame prístup do tlače, rozhlasu a televízie. Sú naše!