Užívateľ:Lišiak

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Motto: Čím „primárnejší“ je zdroj, tým lepšie, ale pridanie odkazov na literatúru, v ktorej bol dokument (v celku, príp. z podstatnej časti) uverejnený, stránku len obohatí.

Zdroje[upraviť]

Podľa povahy zdroja, z ktorého text citujete, zahrňte text do kategórie:

Odporúčaná štylistika[upraviť]

Názov[upraviť]

Poradie sekcií[upraviť]

 • Originálne znenie Znenie dokumentu v originálnom jazyku.
 • Preklad Slovenský preklad (vo výnimočných prípadoch český – napr. pri Washingtonskej deklarácii, ktorá síce nemá ako oficiálne české znenie, len anglické, ale je české znenie je z historického hľadiska dôležité)
 • Zdroj a poznámkový aparát
  • Citované podľa Uviesť zdroj odkiaľ je citovaný dokument a preklad (pokiaľ nie je Vašim prekladom), napr. „originálne znenie podľa:“ a „slovenský preklad podľa:“
  • Poznámky Miesto na referencie.
 • Pozri aj Súvisiace dokumenty.
 • Iné projekty Odkazy na stránku dokumentu na Wikipédii príp. iných projektoch.

Žánre[upraviť]

 • Umelecká literatúra
  • Poézia
  • Próza
  • Dráma
 • Vecná literatúra
  • Odborná literatúra
  • Publicistická literatúra
   • Články
   • Besednice – autor sa prihovára k adresátovi s občianskou tematikou
   • Causerie
   • Cestopisné črty – dokumentárno-umelecké podanie zážitkov z cestovania
   • Eseje
   • Fejtóny
   • Glosy
   • Interview
   • Komentáre
   • Redakčné besedy
   • Prejavy
    • Prejavy hláv štátov
    • Prejavy
  • Administratívna literatúra
   • Anály
   • Depeše
   • Komuniké
   • Manifesty
   • Otvorené listy
   • Právne predpisy
    • Zbierka nariadení Slovenskej národnej rady
    • Úradný vestník československý
    • Slovenský zákonník
   • Zápisnice
   • Listiny
   • Mandáty
   • Medzinárodné zmluvy

Oblasti[upraviť]

 • Umelecká literatúra
  • Poézia
   • Slovenská poézia
   • Maďarská poézia
  • Próza
   • Slovenská próza
  • Piesne
   • Ľudové piesne
    • Slovenské ľudové piesne
 • Udalosti
  • Dejiny Česko-Slovenska
   • Prvý česko-slovenský odboj
   • Vznik Česko-Slovenska
   • Druhý česko-slovenský odboj
   • Dočasné štátne zriadenie
   • Komunistický režim v Československu
    • Kolektivizácia poľnohospodárstva v Československu
   • Nežná revolúcia
   • Zánik Česko-Slovenska
  • Druhá svetová vojna