Správa o prehliadke Štátnej meštianskej školy v Sečovciach vykonanej 26. októbra 1946, 16. a 17. júna 1947

Zo stránky Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Správa o prehliadke Štátnej meštianskej školy v Sečovciach vykonanej 26. októbra 1946, 16. a 17. júna 1947
Autor Školský inšpektorát v Trebišove
Zdroj Základná škola, Obchodná 5, Sečovce – registratúrne stredisko
Dátum vzniku 17. jún 1947
Licencia PD SK

Originálne znenie[upraviť]

Strana [1][upraviť]

Škôldozorný úrad v Trebišove[red 1]


Zpráva
o prehliadke sedem triednej štát. koeduk. mešt.[red 2] školy v Sečovciach, vykonanej dňa 26. X. 1946, 16., 17. VI. 1947.


Stav budovy a umiestenie školy: Škola je vo vlastnej budove, postavenej r. 1908, s prístavbou z r. 1942. Budova je v poriadku a vyhovuje.

Administratíva: Je vedená riadne. Hotovosť v pokladnici: 12.698[,]95 Kčs.

Pedagogické vedenie a duch školy:

Náboženská a národná výchova: Národná výchova pestuje sa vždy a vo všetkých predmetoch. Je pokročilá.

Hygiena školy: Vyhovuje.

Shoda v učiteľskom sbore: Dobrá.

Prospech, chovanie, manuálne práce žiactva: Všeobecne veľmi dobrý, v detailoch dobrý, chovanie dobré;

Celkový stav školy
so stránky osobnej:
so stránky vecnej:

Pokyny škôldozorcu: Práca učiteľa má smerovať k tomu, aby nastalo všeobecné zlepšenie školskej práce. Vynaložme všetko svoje úsilie, aby ľudovodemokratické výdobytky národného povstania prešly do nášho školstva!
Pestujme sebavedomie a smelosť, ktoré jedinec všeobecne potrebuje. Naša škola musí byť školou prejavovou a pracovnou, založenou na princípe ľudovodemokratickom. Taká škola zaručí aj sociálne slabším jedincom pokračovať v štúdiu.

Strana [2][upraviť]

Pestujme krásny sloh a poukazujme na bohatstvo a krásu našej spisovnej slovenčiny. Pozorujme žiakov aj mimo školy, aby nezodpovedné živly nestrhly ich k protištátnym prejavom.

Poznámky:

Správa škôldozorcu o tom, čo urobil na odstránenie závad a nedostatkov:

Návrhy:


Sečovciach dňa 17. júna 1947.


[Na stráž!][red 3]
[pečiatka][red 4]
[nečitateľný podpis]
škôldozorca.

Redakčné poznámky

Toto sú redakčné poznámky projektu Wikizdroje, ktoré sa v pôvodnom texte nenachádzajú.

  1. Správa je vyplnená rukopisne perom na staršom tlačive Štátneho nakladateľstva S. 1649. št. z roku 1944 – práve preto je v nej uvedený názov Škôldozorný úrad v Trebišove, ktorý platil len do roku 1945, kedy sa názov tejto ustanovizne zmenil na Školský inšpektorát v Trebišove. Rukopisne vyplnené časti správy sú vyznačené kurzívou. V pravom hornom rohu správy je modrá prezentačná pečiatka riaditeľstva Štátnej meštianskej školy v Sečovciach, ktorá indikuje, že správa bola škole doručená 6. júla 1947 a zaevidovaná pod číslom 422/47, neobsahujúc žiadne prílohy.
  2. štátnej koedukačnej meštianskej
  3. Celá fráza je vyškrtnutá perom modrej farby.
  4. Vyblednutá, čiastočne nečitateľná modrá okrúhla pečiatka Školského inšpektorátu v Trebišove.