Správa župana Samuela Zocha ministrovi dr. Vavrovi Šrobárovi zo 14. 2 . 1919 o zatvorení univerzity v Bratislave

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Správa župana Samuela Zocha ministrovi dr. Vavrovi Šrobárovi zo 14. 2 . 1919 o zatvorení univerzity v Bratislave
Licencia PD old 70

Citované podľa: Bratislava, hlavné mesto Slovenska. Pripojenie Bratislavy k Československej republike roku 1918-1919 (Obzor Brat. 1977)


Prešporok, dňa 14-ho února 1919.

Župan prešporskej župy a mesta Prešporok.

číslo 890/1919


Pán Minister!

O záležitosti prešporskej univerzity mám česť predložiť nasledovnú správu:

Ministerstvom výučby boli vyslaní na prevzatie prešporskej univerzity Dr. Úlehla a poručík Antonín Kolouch. Menovaní sa hlásili u mňa a žiadali ma, aby som im umožnil prevedenie tejto práce. Následkom tohoto som si dal ku sebe povolať rektora univerzity a oznámil som mu, že univerzita následkom privtelenia mesta do nášho štátu sa stáva majetkom Československej republiky. Rektor proti tomuto protestoval, ale nerobil žiadne ťažkosti pri inventúre. Hneď pri tomto prvom vyjednávaní som osvedčil, že prevzatie univerzity neznačí zastavenie jej vedeckej činnosti, ba práve som ochotný zaistiť univerzite zadržanie ďalších prednášok v maďarskej reči.

Po tomto som ešte dva razy vyjednával s celým univerzitným senátom a o výsledku tohoto vyjednávania sme spísali pripojenú zápisnicu, ktorú v pôvodine, ako i v preklade podávam. Dľa tejto zápisnice sa dolupodpísaný župan zaviazal zaistiť účinkovanie univerzity v maďarskej reči, sľúbil dovoliť príchod študentov i z maďarského územia, vice versa univerzitný senát sa zaviazal účinkovať tak, aby to zodpovedalo všetkým požiadavkám loyality.

Za týmto sme robili prípravy ku príchodu vlády do Prešporka. Zvolal som tým cieľom poradu, na ktorej sa zúčastnili reprezentanti všetkých úradov a kultúrnych ustanovizní. Keď bola reč o deputáciách, ktoré mali pozdraviť vládu, škôldozorca J. Schwetz navrhoval, aby školstvo viedol rektor univerzity. Rektor Dr. Pollner sa hneď na porade opýtal, či to musí byť a či je to povinnosťou privítať vládu? Podpísaný mu odpovedal, že k uvítaniu vlády nikoho nebudeme nútiť, ale keď to on i nepovažuje za svoju osobnú povinnosť, je to predsi jeho povinnosťou, aby ako reprezentant tej školy, ktorá bude patriť pod slovenskú vládu, aby túto vládu pri jej príchode pozdravil.

Myslel som, že je s týmto celá vec vybavená. Až 25-ho ledna dostanem od rektora pripojený list, ktorého preklad tiež prikladám. List tento je dokumentom hotovej vzpury. Výsledok uzavretia univerzitného senátu bol hneď badateľný. Členovia prípravného výboru ku prijatiu vlády rad radom vystupovali z neho, ale v celom meste, ktoré prevzatie Prešporka do našej správy s takou radosťou pozdravovalo, voči ktorému sme pokračovali s najväčším šetrením citov a reči, sa nás začalo strániť. Tento krok univerzity bol začiatkom tej agitácie proti našej vláde, ktorá sa končila dňa 12-ho února inzultovaním našeho vojska zo strany davu a viedla ku smrti viacerých nevinných obetí.

Vidiac situáciu bol som nútený vypovedať zatvorenie univerzity a zakázať zasedanie univerzitného senátu. Bol som nútený k tomu i tým, aby som predišiel ďalšiemu zlu. Veď keď sa univerzitní profesori takto chovali voči našej vláde, čo sa dalo očakávať od ich horkokrvného študentstva.

Ináče sa so zatvorením univerzity nikomu nestala krivda, keď sú prednášky i tak nemožné pre nedostatok uhlia.

Otvorenie univerzity pod vedením terajších profesorov považujem aj dnes za nebezpečné a dľa mojej mienky by to len tak bolo možné, keby sme univerzite vymenovali vládneho komisára a postarali sa aspoň o dve sily, ktoré by prednášali slovenskú reč a literatúru.

Len per tangentem spomeniem, že keď budapeštianska univerzita nechcela sprisahať Károlyovskou vládou vymenovaných profesorov, maďarská vláda rozpustila senát a postavila na univerzitu vládneho komisára.

Prosím moju správu v známosť vziať a moje pokračovanie odobriť!

S hlbokou úctou

župan.

V Prešporku, 14-ho února 1919.

Pramene: ŠA Bratislava, Župa Bratislavská I., č. 890/1919, prez. Originál, strojopisný priepis.