Programové zásady Demokratickej strany

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Programové zásady Demokratickej strany
Autor Demokratická strana
Zdroj http://www.svusav.sk/data/uploads/publikacie/sops.pdf
Licencia PD SK
Programové zásady Demokratickej strany
1945[1]

Originálne znenie[upraviť]

 1. Zničiť fašizmus a jeho pomáhačov.
 2. Vybudovať sociálne spravodlivú, jednotnú, demokratickú Československú republiku.
 3. Spolupracovať so Sovietskym zväzom a ostatnými slovanskými štátmi.
 4. Rešpektovanie náboženskej slobody a znášanlivosti.
 5. Trvanie na súkromnom vlastníctve.
 6. Slobodu prejavu a politického presvedčenia.
 7. Pozdvihnutie sociálne slabých.
 8. Spravodlivé rozdelenie ornej pôdy a parceláciu veľkostatkov nemeckých, maďarských a zradcovských statkárov.
 9. Zoštátnenie veľkopriemyslu, veľkoobchodu a bánk.
 10. Spravodlivé odmeňovanie práce robotníka, roľníka a inteligencie.
 11. Odstránenie triednej a straníckej nenávisti.
 12. Umožniť vzdelanie všetkým vrstvám národa.
 13. Pozdvihnúť bytovú a vôbec životnú úroveň ľudu.
 14. Zabezpečiť spoluúčasť robotníkov na zisku.
 15. Postarať sa o náhradu vojnových škôd.

Nech rozhoduje ani kabát, ani majetok, ani postavenie, ale statočnosť, česť a práca.

Zdroj a poznámkový aparát[upraviť]

Citované podľa[upraviť]

 • Programové zásady Demokratickej strany. In ŠUTAJ, Štefan. Slovenské občianske politické strany v dokumentoch (1944 – 1948) [PDF online]. Košice : Slovenská akadémia vied, Spoločenskovedný ústav SAV, 2002. ISBN 80-967182-2-3, s. [96], dokument č. 2. [cit. 2017-08-19]. Š. Šutaj dokument citoval podľa: Štátny okresný archív Prešov (dnes súčasť Štátneho archívu v Prešove), fond Okresný národný výbor, kartón 7, číslo 1443/45 prez.

Poznámky[upraviť]

 1. Programové zásady spred polovice februára 1945.