Programové vyhlásenie občianskej iniciatívy VPN a KC slovenských vysokoškolákov z 25. 11. 1989

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Programové vyhlásenie občianskej iniciatívy VPN a KC slovenských vysokoškolákov z 25. 11. 1989
Licencia PD SK

Citované podľa: Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod Ed. V. Hlavová, J. Žatkuliak (LIC Brat. 2002)

 1. Žiadame slobodnými voľbami zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament Slovenského národa, v ktorom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoločnosti.
 2. Žiadame zaručiť úplnú slobodu tlače. Novinári, zvoľte si už dnes také vedenie redakcií, ktoré túto slobodu zaručia.
 3. Žiadame zaručiť slobodu podnikania, zhromažďovania, spolčovania, pohybu, svedomia a ďalšie občianske práva a slobody.
 4. Žiadame zrušiť vedúcu úlohu KSČ, zakotvenú v ústave a v tomto zmysle zmeniť ústavu.
 5. Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru a oddeliť kultúru od štátneho zriadenia.
 6. Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát.
 7. Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu.
 8. Žiadame slobodné odborové hnutie a nezávislé študentské organizácie.
 9. Žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva.
 10. Žiadame dôslednú demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a zákonné upravenie práva a postavenia národností na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti.
 11. Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie.
 12. Žiadame zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe a naplnení životnej dráhy.

Pramene:

 • Historický ústav SAV, Fond ÚVS, a. j. 176, xerokópia, 1 s
 • Verejnosť proti násiliu 1989 - 1991. Svedectvá a dokumenty (Nadácia Milana Šimečku Brat. 1998)