Page:Nárečja Slovenskuo.djvu/86

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Táto stránka nebola skontrolovaná

Naspäť na Index:Nárečja Slovenskuo.djvu

len bospodáriť pre seba, ale ktorí majú sntce dobruo a chcejú porouoeť matke našej tak dlho opuaťenej, svetora opovrhnutej a po ďeťach svojich laskavo ruki rozpínajúcej! Misljeť si budú daktorí, že vari vistupujeme na svet s na- šou Siovenčinou pre omrzlosť dajakú na Čechou, ktorích náre- čím sme si do teraz pomáhali. Pravda je, že tesi ňedržali sa k nám vždi tak akobi boli mali, ale mi preto ňikdi sme na tú mišljenku ňeprišli, abi sme od ích nárečja v spisach naších od- stúpili, najme teraz ňje kďe nám a to dvojnásobňe všetko na- hraďiu šlechetní Českí gróf, Leo Thun, jasná bvjezda Slovan- ská v kmeňe Českom, vo známich svojich dvoch spisach „ťJber den gegenwärtigen Zustand der bóhmischen Literatur und ihre Bedeutúng" a v drubom ,,Die Stellung der Siovaken in Un- garn."

Úprimňe, spravedlivo visloviu sa tam spomenutí sle- chetní muž, čo tu s hlbokou k ňemu vďačnosťou pripomíname, a šlechetnjeho grófa za príklad ňestrannosti všetkím bratom naším vistavujeme. — Budú si vari daktorí aj to misljeť, že sa od čechou odtrhnúť chceme, ale zachovaj nás Boh od odtr- hnutja. Kdo sa teraz od bratou svojich trhá, padňe pod naj- ťažšú odpoveď pred národom naším. Mi v tom zvazku s ňimí, ako sme boli, aj na ďalej ostať, čokolvek znameňitjeho vivedú si osvojuvať, s ňtmí v duchovnom spojeňí stáť a kďe ím buďe- me muocť čo dobrjeho urobiť, vikonat chceme, ako to naspet od ňích ako bratou očakávame.

A teraz sa ešťe k Vám obracjame, Slováci, a kladúc ruku na srdce hovoríme Vám: všetko čo sme robili, robili sme a robíme pre život Slovanskí, pre život Váš!