Obrana práv vlastného národa. Stanovisko Predsedníctva výboru Matice slovenskej z 11. 10. 1990

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Obrana práv vlastného národa. Stanovisko Predsedníctva výboru Matice slovenskej z 11. 10. 1990
Licencia PD SK

Citované podľa: denník Národná obroda 12. 10. 1990


Predsedníctvo výboru Matice slovenskej považuje za správne zaujať jasný postoj k niektorým stanoviskám, ktoré sa objavili v tlači v súvislosti s celonárodným zhromaždením Matice slovenskej na námestí SNP 5. októbra t. r. v Bratislave.

Denník Národná obroda publikoval stanovisko KC VPN k mítingu Za tú našu slovenčinu pod názvom „Nechápeme rozdúchavanie vášní".

Vedenie Matice slovenskej zastáva názor, že celonárodné zhromaždenie v Bratislave malo pokojný a dôstojný priebeh, prípravný výbor vyvinul maximálne úsilie, aby si zachovalo nadstranícky charakter. Po viacerých rokovaniach a nasledujúcej dohode sme dosiahli, že počas zhromaždenia Matice na tribúne nevystúpil s prejavom ani jediný zástupca politických strán a hnutí.

S nasledujúcou pasážou v stanovisku KC VPN súhlasíme: „Videli a zažili sme zhromaždenie Matice slovenskej, videli a zažili sme vôľu, ktorá je aj našou vôľou." No musíme sa rozhodne dištancovať od toho, aby Matica niesla zodpovednosť za všetky heslá, výkriky a názory, ktoré sa na tomto zhromaždení prezentovali. Napokon, v mnohých prípadoch mohlo ísť aj o zámernú provokáciu, ako na začiatku svojho prejavu upozornil aj predseda výboru MS Jozef markuš.

Ak sme sa však ešte nedávno na tom istom námestí dožadovali plurality a slobody vyjadrovania názorov, nemôžeme sa teraz stavať do úlohy cenzorov, ktoré budú vylučovať a brániť vyslovovať také postoje, ktoré sú odlišné od stanovísk terajšej moci. Na zhromaždení sa objavili aj heslá, transparenty a portréty, s ktorými možno oprávnene nesúhlasiť, no musíme si zvyknúť, že ich vyslovovanie je súčasťou demokracie. Ak sa na zhromaždení objavili extrémne požiadavky, múdrejšie bude hľadať ich príčiny. Nespôsobili ich v podstatnej miere najmä liknavosť, obštrukcie a manipulácie s prijatím zákona o slovenčine?

Je prekvapujúce, že najzákladnejšie práva štátotvorného národa a úsilie o zvrchovanosť Slovenskej republiky sa pejoratívne značkujú ako „krátkozraké politické ciele", čím sa Matici prisudzuje zámer, ktorý vo svojom programe vôbec nemá. Nemá v ňom vonkoncom potláčanie práv národnostných menšín. Matica len bráni právo vlastného národa na celom území Slovenskej republiky, najmä na juhu, kde sa Slováci ocitli v postavení podnájomníkov vo vlastnom dome.

Práve Slováci na juhu sú tí ohrození, sú tí diskriminovaní. „Chápeme tiež problémy ľudí žijúcich na národnostne zmiešanom území," píše sa v stanovisku KC VPN. Myslíme si, že nestačí iba chápať, treba sa konečne zastať vlastného národa ä jeho problémy riešiť.

V tom istom denníku sme si prečítali čudné názory premiéra federálnej vlády Mariána Čalfu v interview pre denník Uj Szó o tom, že „vec slovenských Maďarov bude lepšie zveriť Prahe." Matica slovenská sa dôrazne ohradzuje proti popieraniu zvrchovanosti Slovenskej republiky a je presvedčená, že spolunažívanie národnostných menšín so slovenským národom je schopná vyriešiť demokraticky a humánne vláda Slovenskej republiky. Myslíme si, že práve takéto poručníkovanie z Prahy rozdúchava tie vášne a extrémne názory, ktorých sa vo svojom stanovisku obáva KČ VPN.

Predsedníctvo výboru MS