Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 5/1944 Zb. n. SNR. zo 6. septembra 1944 o poštátnení školstva na Slovensku

Zo stránky Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Nariadenie Slovenskej národnej rady č. 5/1944 Zb. n. SNR. zo 6. septembra 1944 o poštátnení školstva na Slovensku
Licencia PD SK

5.
Nariadenie Slovenskej národnej rady
zo dňa 6. septembra 1944

o poštátnení školstva na Slovensku.

Slovenská národná rada sa usniesla na tomto nariadení:

§ 1.
Školy všetkých kategórií a stupňov od detských opatrovní a útulní až po školy vysoké na Slovensku sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia poštátňujú.

§ 2.
Učiteľské osoby a iní zamestnanci na týchto školách sú štátnymi zamestnancami.

§ 3.
Toto nariadenie prevedie Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a národnú osvetu.

§ 4.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Slovenská národná rada.

Poznámky[upraviť]

Citované podľa[upraviť]

Školské zvesti : publikačný orgán povereníctva SNR pre školstvo a osvetu. 15. júla 1945, roč. I., sošit 1.-4., s. 4.

Licencia[upraviť]

Ako text právneho predpisu nespadá pod ochranu podľa autorského zákona podľa § 7 ods. 3 písm. b) Zákona č. 618/2003 Z. z. zo dňa 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.