List prezidenta Dočasnej vlády československej Tomáša Garrigua Masaryka ministrovi zahraničných vecí Spojených štátov Robertovi Lansingovi, 18. október 1918

Z Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Originálne znenie[upraviť]

File No. 861.00/3124

The President of the Czecho-Slovak Provisional Government (Masaryk) to the Secretary of State [Lansing]

[WASHINGTON], October 18, 1918

MR. SECRETARY: Political reasons as well as administrative exigencies induced our National Council to assume, in accordance with the recognition by your and the Allied Governments, the title of Government, and to publish the enclosed declaration.

As you, Mr. Secretary, did not express any wish concerning the date of publication, I assume that it is of no consequence and publish the declaration to-day, forced to do so by the rapid developments in Austria-Hungary.

Our Government has been constituted in the following manner:

Prime Minister and Minister of Finance: Professor Thomas G. Masaryk;

Minister of National Defense: Gen. Dr. Milan R. Stefanik;

Minister of Foreign Affairs and of Interior: Dr. Edward Benes.

The seat of the Government is in Paris.

Believe me [etc.]


T. G. MASARYK[1]

Slovenský preklad[upraviť]

Dokument č. 861.00/3124

Prezident Dočasnej vlády československej (Masaryk) Ministrovi zahraničných vecí [Lansingovi]

[WASHINGTON], 18. október 1918

PÁN MINISTER: Politické dôvody ako aj administratívne nevyhnutnosti prinútili našu Národnú rada, v súlade s uznaním vašej vlády a spojeneckých vlád, prijať titul vlády a vydať priložené vyhlásenie.

Nakoľko ste sa, pán minister, nevyjadrili ohľadne dátumu zverejnenia deklarácie, predpokladám, že to nie je dôležité a činím tak k dnešnému dňu, prinútený rýchlym spádom udalostí v Rakúsko-Uhorsku.

Naša vláda bola ustanovená v nasledovnom zložení:

Predseda vlády a minister financií: Profesor Tomáš G. Masaryk;

Minister národnej obrany: Gen. Dr. Milan R. Štefánik;

Minister zahraničných vecí a vnútra: Dr. Edvard Beneš.

Sídlo vlády je v Paríži.

S dôverou [atď.][2]


T. G. MASARYK

Zdroj a poznámkový aparát[upraviť]

Citované podľa[upraviť]

  • Virtual Archive of Central European History : Documents on the Founding of Czechoslovakia, 1918-1919 [PDF online]. West Branch, IA : Hoover Presidential Library, 2005-07-13 [cit. 2014-11-30], pp. 5-6. Dostupné online.

Poznámky[upraviť]

  1. V prílohe k listu Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its Provisional Government (Vyhlásenie nezávislosti československého národa dočasnou vládou československou, známe pod v historiografii zaužívaným pomenovaním Washingtonská deklarácia)
  2. Voľný preklad anglickej zdvorilostnej zdvorilostnej frázy Believe me, používanej vo formálnej korešpondencii.

Pozri aj[upraviť]