Kapitulácia Nemecka (8. máj 1945)

Zo stránky Wikizdroje
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie
Údaje o texte
Titulok Kapitulácia Nemecka (8. máj 1945)
Licencia PD old 70

AKT O VOJENSKEJ KAPITULÁCII[upraviť]

  1. My podpísaní, jednajúc menom Nemeckého vrchného veliteľstva, vzdávame týmto bezpodmienečne všetky ozbrojené sily na pevnine, na mori i vo vzduchu, ktoré sú k dnešnému dňu pod nemeckou kontrolou, vrchnému veliteľovi Spojeneckých expedičných síl a súčasne Vrchnému veliteľstvu Červenej armády.
  2. Nemecké vrchné veliteľstvo okamžite vydá rozkazy všetkým nemeckým vojenským, námorným a leteckým úradom a všetkým ozbrojeným silám pod nemeckou kontrolou, aby ukončili vojenské akcie o 23.01 hodine stredoeurópskeho času dňa 8. mája 1945 a aby zostali na pozíciách, ktoré v tomto okamihu zaujímali a úplne odzbrojili tak, že odovzdajú všetku výzbroj a výstroj miestnym spojeneckým veliteľom alebo dôstojníkom určeným predstaviteľmi spojeneckých vrchných veliteľstiev. Žiadna loď, plavidlo alebo lietadlo nesmie byť pokazené ani nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený ich trup, stroje alebo vybavenie, taktiež i stroje akéhokoľvek druhu, výzbroj, prístroje a všetky technické prostriedky vedenia vojny vôbec.
  3. Nemecké vrchné veliteľstvo okamžite vydá príslušným veliteľom rozkazy a zaistí vykonanie všetkých ďalších rozkazov, vydaných vrchným veliteľom Spojeneckých expedičných síl a Vrchným veliteľstvom Červenej armády.
  4. Tento akt vojenskej kapitulácie nebude mať žiaden vplyv na všeobecný dokument o kapitulácii ktorý ho nahradí, nariadený Spojenými národmi alebo v ich mene a bude sa vzťahovať na Nemecko a nemecké ozbrojené sily ako celok.
  5. V prípade, že nemecké vrchné veliteľstvo alebo niektoré z ozbrojených síl pod jeho kontrolou nebudú jednať v súlade s týmto aktom kapitulácie, podniknú vrchní veliteľ spojeneckých ozbrojených sil a vrchné veliteľstvo Červenej armády také trestné alebo iné opatrenia, aké uznajú za vhodné.
  6. Tento akt je zostavený v anglickom, ruskom a nemeckom jazyku. Autentický je len anglický a ruský text.

Podpísané 8. mája 1945 v Berlíne.

Keitel
Friedeburg
Stumpff

Menom Nemeckého vrchného veliteľstva

V PRÍTOMNOSTI:

A. W. Tedder
Menom vrchného veliteľa Spojeneckých expedičných síl

G. Žukov
Menom Vrchného veliteľstva Červenej armády

Pri podpise boli ako svedkovia prítomní:

F. de Lattre-Tassigny
Vrchný veliteľ
Prvá francúzska armáda

Carl Spaatz
Generál, veliteľ
Strategické letectvo Spojených štátov

Zdroj[upraviť]

  • Antoním Šnajdárek: Druhá světová válka v dokumentech a fotografiích, nakl. Svoboda, Praha 1968