Ústavný dekrét č. 2/1940 Úr. vest. čsl. zo dňa 15. októbra 1940 o dočasnom výkone moci zákonodarnej

Zo stránky Wikizdroje
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o texte
Titulok Ústavný dekrét č. 2/1940 Úr. vest. čsl. zo dňa 15. októbra 1940 o dočasnom výkone moci zákonodarnej
Autor Dr. Šrámek, Dr. Edvard Beneš
Zdroj Jech, Karel – Kaplan, Karel (eds.). Dekrety prezidenta republiky 1940 – 1945 : Dokumenty. 2. vyd. Brno : Doplněk, 2002. ISBN 80-7239-115-1, s. 93.
Licencia PD SK

2.
Ústavní dekret
ze dne 15. října 1940

o prozatimním výkonu moci zákonodárné.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.
Dokud nebude možno prováděti ustanovení hlavy druhé ústavní listiny z 29. února 1920 o moci zákonodárné, bude prezident republiky úkony, které mu ukládá par. 64 č. 1 a 3 úst. listiny, pokud k nim je zapotřebí souhlasu Národního shromáždění, vykonávati se souhlasem vlády.

§ 2.
Předpisy, jimiž se mění, ruší nebo nově vydávají zákony, budou vydávány po dobu platnosti zatímního státního zřízení v nezbytných případech prezidentem republiky k návrhu vlády ve formě dekretů, které spolupodepíše předseda vlády, respektive členové vlády pověření jejich výkony.

§ 3.
Výkonem tohoto dekretu, který nabude účinnosti dnem jeho podepsání prezidentem republiky, se pověřuje celá vláda.

Podepsáno v Londýně, dne 15. října 1940

Dr. Šrámek v.r.
Dr. Edvard Beneš v.r.

Zdroj a poznámkový aparát[upraviť]

Citované podľa[upraviť]

  • Jech, Karel – Kaplan, Karel (eds.). Dekrety prezidenta republiky 1940 – 1945 : Dokumenty. 2. vyd. Brno : Doplněk, 2002. ISBN 80-7239-115-1, s. 93.

Licencia[upraviť]

Ako text právneho predpisu nespadá pod ochranu podľa autorského zákona podľa § 7 ods. 3 písm. b) Zákona č. 618/2003 Z. z. zo dňa 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).